Privátní kurz Via ferrata lezení s teorií: Ústí n. L., Vaňov

Určeno pro náročné jednotlivce, páry, dvojice přátel a skupiny,kteří chtějí soukromý termín.

 

Charakter kurzu:

 • jednodenní sportovní via ferrata kurz včetně užitečné teorie
 • výuka lezení od instruktora
 • lezení o obtížnosti “C”
 • délka cca 4 hodiny (z toho teorie cca 90 až 120 minut)
 • kurz může probíhat v českém i anglickém jazyce
 • vhodné i pro rodiny s dětmi nebo firemní akce
 • obtížnost a zaměření kurzu lze upravit dle přání objednatele
 • pro ženy, muže a děti od 6 let
 • na jednoho instruktora může být až 7 účastníků
 • na sebe ferrata obuv nebo pevné pohorky
 • nemáte-li ferrata rukavice, můžete si je na místě zakoupit
 • určeno pro náročnou klientelu která se chce dozvědět co nejvíce o ferratách a připravit se na zahraniční výpravy

Pokud jste již od nás odebrali ferratovou teorii, pak se přihlaste na zážitkové Via ferrata lezení s trerérem bez teorie.

 

Harmonogram kurzu:

 1.  zatímco si budeme na sebe oblékat výstroj, dozvíte se užitečné info k doporučené výstroji na ferraty
 2.  naučíte se správně vázat a oblékat výstroj
 3. zdůvodníme vám, proč používat konkrétní části výstroje
 4.  uslyšíte pokyny k bezpečnému pohybu na zajištěných cestách
 5.  teoretická část vás připraví na delší a těžší zahraniční ferrata výpravy
 6.  nácvik efektivního a bezpečného lezení včetně techniky odsedávání a přejišťování z odsednutí
 7.  praktická část: lezení ferraty včetně zpětné vazby od instruktora k vašemu stylu lezení, pilování stylu
 8.  dobrovolné společné posezení v nedaleké restauraci a pokec u dobrého jídla, každý za své 😉

 

Lokalita:
Zajištěná cesta “Lužická spojka” se nachází nedaleko Ústí nad Labem. Na ferratu se jde ze shora od vyhlídky. Z ferraty jsou panoramatické výhledy na řeku Labe, CHKO České Středohoří a město Ústí.
Ideální je udělat si celodenní rodinný výlet a spojit lezení s prohlídkou města Ústí nad Labem nebo Litoměřice.
Sraz na louce nad ferratou. Autem lze přijet až k nástupu na ferratu. Je třeba jet přes krajské město Ústí n. L., pak odbočit na obec Hostovice, dále Podlešín. Z nové asfaltky sjedete doleva na odbočce “K Vaňkovské skále” a po vyjetých kolejích (polní cestě) přijedete až k vyhlídce (k lesu), kde zaparkujete.
GPS: 50.6196736, 14.0545897
Více info v katalogu zajištěných cest: ferrataclimbing.eu/viaferrata/luzicka-spojka-vanov/

 

Cena zahrnuje:

 • účast jednoho nebo dvou kurzistů (v základní ceně)
 • dopravu instruktora na místo konání kurzu
 • dopravu výstroje, pokud jste si připlatili zapůjčení
 • povídání o vybavení, částech  výstroje, jejich použití a důležitosti
 • naučíte se správně vázat výstroj
 • dozvíte se, jak se připravit na vaše vlastní ferrata výpravy
 • tipy a fígle jak zdolat těžké, zahraniční, dlouhé nebo odlehlé ferraty
 • uslyšíte pokyny k bezpečnému pohybu na zajištěných cestách
 • instruktor na vás naváže výstroj
 • vaše výstroj bude před lezením zkontrolována, nehledě na to, zda jste si výstroj zapůjčili od nás, nebo máte vlastní
 • osobní účast instruktora v průběhu vašeho lezení
 • nácvik správné techniky včetně zkracování odsednutí nebo přejišťování z odsednutí
 • samotné lezení ferraty, průvodce dává zpětnou vazbu k vašemu lezení a piluje tak váš styl

 

Příplatky / Cena nezahrnuje:

Cena služby se odvíjí od počtu osob, jež budou účastni na kurzu.
Základní cena je 2 799 Kč (kurz pro 1 osobu).

 • třetí osoba na kurzu 450 Kč
 • třetí až čtvrtá osoba na kurzu 900 Kč
 • třetí až pátá osoba na kurzu 1 350 Kč
 • třetí až šestá osoba na kurzu 1 800 Kč
 • třetí až sedmá osoba na kurzu 2 250 Kč
 • příplatkové zapůjčení via ferrata výstroje (helma, tlumič pádu, sedák, hrudní úvazek, popruh na provázání sedáku a hrudního úvazku, smyčka s karabinou na odsednutí): 250 Kč
 • zakoupení kožených odolných ferrata rukavic (3/4 délka, různé velikosti od XS do XL): 500 Kč
 • konání v pátek, o víkendu nebo svátku: 200 Kč
 • konání v pondělí až čtvrtek od 15:00: 100 Kč
 • koučing v anglickém jazyce: 500 Kč/skupina
 • barevné osvědčení o absolvování kurzu včetně jména, velikost A4, možnost zarámování, download z odkazu: 300 Kč
 • foto dokumentace zážitku, download z odkazu: 300 Kč
 • video záznam ze zážitku, upravený, sestříhaný, download z odkazu: 800

 

Účast dětí:

 • na kurzu může být jedno dítě pod 40 kg nebo ve věku od 6  do 9 let (včetně)
 • na kurzu mohou být až 2 děti ve věku 10 až 12 let nad 40 kg
 • na kurzu mohou být až 3 děti ve věku 13 a více let nad 40 kg
 • s dětmi poleze instruktor – rodič nemusí lézt (může ze země fotit)
 • zapůjčíme dětskou helmu, případně celotělový dětský úvazek
 • instruktor má dítě pod 40 kg navázané na laně a jistí jej ze shora (při vertikálním pohybu)
 • na jednom laně mohou být navázané až 3 děti (na odbočku)
 • při rezervaci vždy hlaste věk, váhu a výšku dětí

 

Termíny a rezervace:
Čím dříve nás kontaktujete, tím lépe.
U tohoto kurzu nemáme předem stanovené termíny konání, termíny si určují samotní zákazníci.
Máte-li zájem o tento kurz, kontaktujte nás s preferovaným termínem konání.

 • sdělte agentuře preferovaný termín konání
 • bude-li v našich silách, rádi kurz uskutečníme právě ve vámi preferovaném termínu
 • termín kurzu musí být v souladu s časovými možnostmi instruktora, obsazeností zajištěné cesty či platností poukazu
 • potvrdíte-li si s agenturou termín konání, agentura vyhledá a najme na daný termín instruktora
 • již rezervovaný nebo potvrzený termín by neměl být zákazníkem (skupinou) zrušen nebo změněn
 • zruší-li zájemce (skupina) svou účast na potvrzeném termínu méně, než 14 dní před zahájením, kurzovné bez nároku na náhradu propadá
 • pokud zákazníkovi navrhne agentura termín konání, zákazník smí navržený termín odmítnout, v takovém případě mu bude agentura navrhovat termíny do té doby, dokud jeden přijme a akceptuje
 • nepodaří-li se domluvit vyhovující termín v dané sezóně, dostane zákazník možnost službu odebrat v roce příštím
 • na jednoho instruktora může být max 7 kurzistů

Kurzovné se hradí bezhotovostně na účet agentury. Kurzovné nelze hradit na místě.
Vzhledem k velkému zájmu agentura komunikuje a termíny konání navrhuje přednostně těm zájemcům, kteří již uhradili kurzovné.


Ostatní info:

 • rozhodnete-li se lézt v lezečkách, je nutné mít v batohu boty na zpáteční cestu
 • část kurzovného odevzdáváme provozovatelům/tvůrcům ferrat, jde o příspěvek na údržbu a budování nových zajištěných cest
 • rezervace místa na kurzu je platná po uhrazení kurzovného
 • účast rezervujte a kurzovné hraďte co nejdříve, nejpozději 14 dní předem
 • cena se udává za jednotlivce včetně DPH

 

Vouchery:
Darovali vám poukaz? Kontaktujte co nejdříve koordinátora sportovní agentury (nejlépe emailem) a sdělte:

 • kód poukazu
 • mobilní číslo
 • jméno a příjmení
 • preferovaný den konání

Dohodne-li se pořadatel se zákazníkem na změně termínu konání, pořadatel nemá povinnost nahlašovat nový termín prodejcům voucherů.

 

Doprava a nástupní místa:

 • po domluvě lze objednat příplatkovou dopravu tam a zpět
 • cena 2,5 Kč/km za jednu osobu
 • doprava není nároková a bude umožněna jen v případě, bude-li instruktor mít tím směrem cestu a místo ve vozidle

 

Storno podmínky:
Něco vám do lezení na Lužické spojce vlezlo? Nevadí. Rezervovaný termín je možné zrušit na: sport@sportcourses.cz  | +420 777 640 202.
Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 14 dnů před zahájením, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě kurzovné (poukaz) bez nároku na náhradu propadá. Dostaví-li se skupina na místo srazu později, instruktor má právo zkrátit délku kurzu o míru jejich zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se čeká maximálně 5 minut.
O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonicky.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nenaplnění minimální účasti, nevhodného počasí, obsazenosti zajištěné cesty nebo instruktorů, nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Je-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu, jež bude zákazníkovi sdělen ze strany pořadatele. Pořadatel je povinný náhradní termín sdělit zákazníkovi co nejdříve, nejdéle však do 90 dní od zrušení termínu předchozího. Náhradní termín bude stanoven tak, aby byl v prvé řadě v souladu s platností poukazu. Pokud se navržený termín nebude zákazníkovi hodit, může termín odmítnout. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího náhradního termínů. Pro případ, že by se nepodařilo najít vhodný termín v daném kalendářním roce, strany si ujednaly čerpání služeb v roce budoucím. Pořadatel má právo službu dodat v příští sezóně nebo příštím kalendářním roce v případě, kdy je k tomu donucen klimatickými podmínkami, vyšší mocí či obsazeností personálu.
Za prudkého větru (od 13,9 m/s) či bouřky se kurz nemusí konat. Vysoká teplota, chladno, zhoršená viditelnost, mlha, oblačno či zamračeno nejsou důvody pro zrušení účasti – za takových podmínek se kurz koná. V případě pochybností o meteorologické situaci si prosím raději u instruktora/koordinátora telefonicky ověřte, zda se kurz bude konat. Za směrodatné se považuje počasí v místě pořádání hodinu před zahájením, nikoliv u účastníků doma, před jejich vypravením na místo konání. Pořadatel nevrací finanční plnění takovým zákazníkům, kterým byl navrhnut náhradní termín nebo v případě, kdy zákazník odmítl službu odebrat v budoucí sezóně či v příštím kalendářním roce. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo a čas zahájení, informovat musí zákazníka nejpozději 24 hodin předem.