INFORMACE PRO KONCOVÉ DODAVATELE ZÁŽITKŮ


Společnost SPORTKURZ s.r.o. nabízí dlouhodobou spolupráci všem dodavatelům zážitků a sportovních aktivit (dále jen “prodejce”).
Naše eshopy se mohou stát novými prodejními kanály pro vámi nabízené služby.

Zjistěte statistiky portálu, jež se specializuje na prodej sportovních kurzů/adrenalinu a zážitků.

 

Pro prodej využíváme těchto vlastních domén:

SportCourses.cz

Auto-moto-zazitky.cz

BavimeHrou.cz

OffroadKurzy.cz

SnowDrive.cz

WinterDriving.cz

FerrataKurzy.cz

Strelba-luk.cz


Spolupráci nabízíme převážně:

 • profesionálním sportovním trenérům a instruktorům
 • nadšencům s příslušnými oprávněními a zájmem si příležitostně mimo své povolání přivydělat
 • klubům a spolkům, které si chtějí rozšířit spolkový majetek tím, že budou vyučovat sporty
  (mají živnostenský list na vedlejší hospodářskou činnost)
 • OSVČ podnikatelům a menším firmám, které dodávají veřejnosti zážitky

 

Jaké zážitky můžeme na webových portálech prodávat:

 • sportovní kurzy a tréninky
 • adrenalin, netradiční zážitky
 • odborné workshopy
 • organizované výpravy a výlety
 • závody

 

Délka zážitků:

 • jednodenní i vícedenní
 • od 5 minut do 14 dní

 

Kde se zážitky mohou konat:

 • uvnitř i venku
 • v ČR i zahraničí

 

Smluvní vztah může být:

 • neexklusivní (jsme jedním z prodejních kanálů)
 • exklusivní (jsme jediným vašim prodejním kanálem)

 

Vztah se zákazníkem:
Spolupracovat můžeme ve dvou režimech.

 1. prodejce v nabídce zážitků uvede vaše jméno a IČO, hodnota objednávky je vašim příjmem, vašim nákladem je provize pro prodejce za obstarání zákazníka
 2. prodejce vystupuje jako dodavatel a vystavuje zákazníkovi fakturu, po odbavení obdržíte honorář za odbavení klienta

 

Co chceme za prodej vašich služeb?
Možnost nakupovat vaše služby levněji abychom mohli služby prodávat za shodnou cenu jako vy, přitom vytvářeli zisk (nakupovat budeme např. až o 25% levněji než je vaše běžná cena).

 

Jako dodavatelé si sami stanovíte:

 • vlastnosti zážitku a cenu
 • délku a místo konání zážitku
 • požadavky na minimální a maximální počet účastníků
 • délku platnosti dárkových poukazů (od 6 do 24 měsíců)
 • kolik dní předem je nutné rezervovat účast
 • kolik dní před zahájením může zákazník zrušit již domluvený termín konání, aniž by mi propadl voucher

 

Jaké kroky činí zákazník v souvislosti s objednáním zážitku?

 1. objednání na webovém portále
 2. uhrazení objednávky dle přijatých pokynů prodejce
 3. stažení dárkového poukazu ze zákaznické sekce nebo přílohy emailové zprávy
 4. vytištění voucheru
 5. objednatel buď poukaz daruje, nebo využije osobně
 6. kontaktování dodavatele zážitku za účelem domluvení termínu konání
 7. odebrání služeb
 8. ohodnocení spokojenosti s dodavatelem

 

Jaké kroky činí prodejce v souvislosti s objednávkou?

 1. vytvoření popisu zážitku, popsání vlastností nabízené služby, vložení zážitku do nabídky na webu
 2. zpracování zákaznické objednávky
 3. vystavení faktury, zaslání pokynů pro uhrazení objednaného zážitku
 4. spárování platby, vložení kontaktních údajů na dodavatele do voucheru
 5. zaslání dárkového poukazu objednateli
 6. ověření platnosti voucheru na Sportcourses.cz/rezervace/
 7. předání kontaktů na zákazníka dodavateli
 8. vyplacení honoráře dodavateli
 9. vyhodnocení dotazníku spokojenosti zákazníka s dodavatelem

 

Jaké kroky činí dodavatel zážitku v souvislosti se zákaznickou objednávkou?

a) Dodavatel čekal, až se mu zákazník sám ozve:

 1. odpověď na email či SMS zákazníka
 2. zaznamenání kontaktů na zákazníka
 3. ověření platnosti poukazu na Sportcourses.cz/rezervace/ (dobrovolné)
 4. stanovení vhodného termínu a dodání služeb zákazníkovi
 5. označení poukazu jako “odbavený” uvnitř instruktorské sekce (do 2 dní od odbavení)
 6. vystavení faktury prodejci a zaslání na: provize@sportcourses.cz

b) Dodavatel vyvinul iniciativu a kontaktovat zákazníka sám:

 1. sledování pravidelně zasílaných přehledů o prodaných poukazech (týdně)
 2. přihlášení do instruktorské sekce za účelem zobrazení kontaktů na držitele uhrazených poukazů
 3. kontaktování zákazníka za účelem domluvení oboustranně vhodného termínu dodání služeb
 4. dodání služeb zákazníkovi
 5. označení poukazu jako “odbavený” uvnitř instruktorské sekce (do 2 dní od odbavení)
 6. vystavení faktury prodejci a zaslání na: provize@sportcourses.cz

 

Povinnosti našich obchodních partnerů:

 • dodat službu v takovém rozsahu a kvalitě, v jakém si ji zákazník objednal
 • odbavit všechny zákazníky, kteří si službu zakoupili v období, kdy nabídka byla zveřejňována na webu
 • dodat službu zákazníkovi v co nejkratší lhůtě
 • nepodmiňovat dodání služeb odebráním jiných zpoplatněných služeb či příplatků
 • být na příjmu, volat zpět na zmeškané hovory, usilovat o snadnou domluvu termínu konání
 • neprodleně oznámit prodejci jakékoliv změny, zejména kontaktní údaje a požadavky na změnu vlastností zážitku
 • označovat odbavené poukazy uvnitř instruktorské sekce (do 2 dnů od odbavení zákazníka)
 • jednou za čas (případně jednou do měsíce) zaslat prodejci požadavek na uhrazení honoráře včetně soupisu odbavených poukazů
  (podnikatelé vystavují fakturu, s nepodnikateli je uzavřena smlouva o dílo)
 • trvale odstranit veškeré kontaktní a osobní údaje na zákazníky do 7 dní od vyplacení honoráře prodejcem
 • budou-li se zákazníci před odebráním služeb dotazovat na možnost připlatit další účastníky nebo doplňkové služby, vždy takové zákazníky motivovat k dokoupení dalších účastníků či příplatků na webu prodejce
 • o prodejci mluvit vždy v dobrém, nekazit její dobré jméno

 

Dodavatel, který má zájem spolupracovat, zašle prodejci:

 • licence a oprávnění činnost provozovat
 • podklady pro tvorbu nabídky (fotografie či odkazy na videa, jež nejsou v rozporu s právy jiných osob)

 

Prodejce:

 • zpracuje dodané materiály
 • zašle dodavateli žádost o důkladnou kontrolu zpracované nabídky zobrazované na webové stránce
 • po kontrole textů a vlastností začne zážitek prodávat

 

Dodavatel bere na vědomí, že:

 • prodejce využívá smluvních partnerů pro prodej poukazů, těmto externím firmám náleží až 35% z prodejní ceny zážitků
 • prodejce investovala stovky tisíc do webových portálů a strojových IT řešení, tyto investice jsou spláceny 20% podílem z prodejní ceny
 • prodejce veškeré příjmy přiznává a daní, honoráře může vyplatit jen oficiální cestou (přednostně bezhotovostně) na základě faktury nebo smlouvy o dílo
 • po zavedení nové služby či zážitku se výsledek intenzivní propagace projeví cca po 6 měsících od spuštění propagace
 • nové zážitky začnou zákazníci kupovat převážně s odstupem 3 až 8 měsíců
 • tvorba detailu (popisu) zážitku zabere prodejci 2 pracovní dny
 • lhůta pro zařazení zážitku do balíku intenzivně propagovaných zážitků pomocí smluvních prodejců může být 4 měsíce
 • jednou odsouhlasený charakter zážitku se pracně a náročně upravuje, jakékoliv úpravy na již propagovaném zážitku mají za následek zastavení prodeje zážitku, opětovné zahájení prodeje může nastat po 4 měsících od zastavení

 

Rozumím tomu, že úkolem prodejce je:

 • zpracování mnou dodaných podkladů a vyhotovené prezentace zážitku
 • zveřejňování nabídky, prodej zážitku na vlastním webu či webech smluvních partnerů
 • vystavovat zákazníkovi potvrzení (poukaz) o nároku čerpat služby
 • předávat dodavateli kontakty na zákazníky
 • předávat zákazníkům kontakt na dodavatele

 

Prodejce si vyhrazuje právo ukončit prodej zážitku v případě, že:

 • dodavatel nebo jeho zástupce nedostatečně komunikuje s prodejcem
 • prodejce obdržel stížnosti zákazníků na obtížnou domluvu s dodavatelem ohledně termínu konání
 • čekací lhůta na odbavení zákazníka je až příliš dlouhá, na vině je dodavatel
 • dodavatel nezasílá pravidelně prodejci přehled o odbavených poukazech
 • dodavatel zákazníkům nedodal služby v předem domluveném rozsahu či kvalitě
 • o zážitek není ze strany zákazníků zájem
 • dodavatel pozbyl licence či oprávnění činnost provozovat

 

Máte-li zájem spolupracovat, kontaktujte prodejce na:
Email:  sport@sportcourses.cz
Tel.: +420 777 640 202

Využít kontaktní formulář