Často kladené otázkyMise a poslání

Zážitková sportovní agentura se specializuje na adrenalin, sportovní kurzy a tréninky, outdoorové a motoristické zážitky, pohybové aktivity, stmelování kolektivů.
Posláním je nabízet veřejnosti širokou paletu sportů.
Většina zážitků je vlastních, ostatní jsou dodávány prověřenými smluvními dodavateli.
Instruktoři rádi předávají účastníkům své znalosti a dovednosti.
Vaše bezpečnost je pro nás důležitá.
Účast na našich kurzech bývá nezapomenutelným zážitkem.
Maximální adrenalin s minimálním rizikem!


Jaké události pořádáme

– adrenalin zážitky
– sportovní kurzy a tréninky
– pohybové aktivity
– odborné workshopy
– výlety výpravy a expedice
– akce na zakázku pro skupiny přátel
– firemní akce a teambuilding
– sportovní zájezdy

 

Jak získat poukaz

 1. vytvořte si účet (bezplatnou registraci)
 2. ověřte svou emailovou adresu, po kliknutí na ověřovací odkaz vás rovnou přihlásíme do zákaznické sekce
 3. jako přihlášení si vyberte zážitek
 4. objednejte zážitek na webu, pokyny k platbě zobrazíme a zašleme emailem
 5. po uhrazení objednávky zpřístupníme ke stažení voucher uvnitř vaší zákaznické sekce
  dárkový poukaz v PDF vám rovněž zašleme emailem
 6. poukaz můžete darovat známému nebo využít osobně
 7. poukaz obdarovanému buď předejte v listinné podobě nebo přepošlete v elektronické formě
 8. obdarovaný musí poukaz využít ve lhůtě platnosti

 

Doplňková služba: Možnost výměny zážitku v době platnosti voucheru

Cena doplňkové služby 300 Kč.
Objednatel nebo obdarovaný získá právo vyměnit daný zážitek za jiný.
Je-li náhradní zážitek dražší, doplatí zákazník rozdíl mezi původní a novou hodnotou zážitku, přičemž cena této služby se do hodnoty původní objednávky nezapočítává.
Vystavovatel poukazu z účetního důvodu nevrací rozdíl cen mezi původní a novou hodnotou zážitku v případě, kdy je náhradní zážitek levnější.

U náhradního zážitku již nelze tuto službu přiobjednat.
Tato služba není nabízena u všech zážitků, jelikož někteří koncoví dodavatelé služeb nemají zájem tuto službu poskytovat.

 

Jak uplatnit/využít poukaz a rezervovat termín konání zážitku

Privátní zážitky:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo odbavoval zákazníky v takovém pořadí, v jakém se zákazníci na pořadatele obrátili.
  Čím dříve se na pořadatele obrátíte, tím dříve si s vámi dohodne privátní termín konání, který bude vyhovovat oběma stranám.

Zážitky s předem stanoveným termínem:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo vypisovat termíny událostí v souladu s počtem držitelů poukazů (pořadatel vyhlašuje nové termíny tak, aby v rámci sezóny uspokojil všechny držitele poukazů).

Online strojové řešení:

 1. držitel poukaz uplatní na webové stránce www.sportcourses.cz
 2. vyberte vystavovatele poukazu a do volného pole napište kód/heslo poukazu
 3. systém zobrazí veškeré informace o poukazu včetně kontaktů na instruktora
 4. půjde-li o zážitek s předem vyhlášenými termíny konání, vyberete si vhodný termín
 5. půjde-li o zážitek privátní, kontaktujete instruktora za účelem domluvení oboustranně vhodného termínu
 6. v den čerpání služeb předáte instruktorovi vytištěný voucher
 7. podpisem stvrdíte proškolení/seznámení s pravidly pro konání zážitku
 8. vaše spokojenost nás zajímá, udělte naší firmě SPORTKURZ s.r.o. na Googlu recenzi

 

Prodloužení platnosti poukazu o 7 dní: 100 Kč
O prodloužení je možné požádat jen v době platnosti poukazu.
(poplatek lze objednat vícekrát, doba prodloužení se násobí)
Požadavek zašlete na email: platnost@sportcourses.cz , uveďte kód poukazu.


Poplatek za oživení propadlého poukazu:
63% z ceny poukazu, minimálně 700 Kč.
Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout oživení propadlého poukazu přičemž důvody není povinen sdělit.
Poukaz propadá z důvodu neúčasti na zážitku nebo zrušení účasti v době kratší, než je uvedeno v detailu zážitku.
Požadavek zašlete na email: platnost@sportcourses.cz , uveďte kód poukazu.


Poplatek za odmítnutí využít poukaz ze strany zákazníka:
70% z hodnoty poukazu
(lze aplikovat tehdy, pokud objednatel či držitel poukazu neví, kdo jiný by poukaz mohl využít)
Prodejce může, ve výjimečných případech, objednateli navrátit vynaložené prostředky na zakoupení poukazu s tím, že objednateli bude účtován poplatek ve výši 70% hodnoty poukazu.
Rozdíl prodejce zašle bezhotovostně na bankovní účet objednatele do 14 dní od učinění dohody mezi prodejcem a objednatelem.
Finanční plnění nelze vrátit v případě, pokud se držitel poukazu s dodavatelem služeb dohodl na termín odebrání služeb nebo mimo dobu platnosti poukazu!


Odstoupení od objednávky
Odstoupit od objednávky ve lhůtě 14 dní lze jen v případě, nebyl-li při objednání určen termín odebrání služeb či konání zážitku.
Byla-li mezi klientem a dodavatelem učiněna domluva ohledně termínu čerpání služeb, nelze od takového zakoupeného/objednaného zážitku ze strany klienta odstoupit.

 

Výměna zážitku nebo navrácení ceny zážitku
Jakmile zákazník s dodavatelem domluví termín odebrání služeb, ztrácí zákazník možnost poukaz vyměnit za zážitek jiný nebo možnost navrácení hodnoty poukazu formou navýšení zákaznického kreditu.
Navýšení zákaznického kreditu nebo výměna zážitku za jiný není ze strany zákazníka nárokovatelné. Tyto úkony jsou pro Vystavovatele zcela dobrovolné, přičemž vždy záleží na tom, zda dojde mezi zákazníkem a vystavovatelem k domluvě.

Hodnota zážitku či cena objednávky nelze zákazníkovi navrátit na bankovní účet v případě, že:

 • zákazník řádně neodstoupil ve 14 dnech od objednávky,
 • zákazník objednal zážitek na určitý termín,
 • držitel poukazu rezervoval termín odbavení.

Prodejce může, ve výjimečných případech, objednateli navrátit vynaložené prostředky na zakoupení poukazu s tím, že objednateli bude účtován poplatek ve výši 70% hodnoty poukazu. Rozdíl prodejce zašle bezhotovostně na bankovní účet objednatele do 14 dní od učinění dohody mezi prodejcem a objednatelem.

Více v Obchodních podmínkách


Termín konání
Děkujeme, že nás nebudete kontaktovat dříve, než zakoupíte na webu zážitek!
Důvod: koordinátor nezná časové možnosti jednotlivých instruktorů
Jakmile bude zážitek ze strany zákazníka uhrazen, automaticky zasíláme na mail voucher s kontakty na instruktora.
Držitel poukazu může kdykoliv kontaktovat instruktora a domluvit si s ním takový termín, který bude vyhovovat oběma stranám.


Koordinátor

je pracovník agentury spravuje agendu účastnických rezervací s ohledem na minimální a maximální kapacitu dané akce. Ověřuje platnost poukazů, je prostředníkem mezi klientem a instruktorem.
U privátních a skupinových zážitků domlouvá termín konání, přičemž bere ohledy na časové možnosti zákazníka a instruktora.


Instruktor
Smluvní spolupracovník agentury, který vyniká v některé aktivitě a své znalosti rád předává zákazníkům a přitom dbá na jejich bezpečnost.


Účet a zákaznická sekce

 • zákaznická sekce je zabezpečené rozhraní do které lze vstoupit pomocí přihlašovacích údajů
 • zákaznickou sekci mohou využívat jen ti zákazníci, kteří si vytvořili účet
 • pro vytvoření účtu je třeba vyplnit stručný bezplatný registrační formulář
 • účast na zážitcích lze objednat v zákaznické sekci
 • dárkové poukazy či jiné služby lze zakoupit online v zákaznické sekci
 • poskytnutá data se nezveřejňují na internetu
 • účet lze kdykoliv zrušit, osobní údaje budou odstraněny
 • osobní údaje lze aktualizovat
 • na okres bydliště se ptáme proto, abychom vás mohli čas od času pozvat na akce konané ve vašem regionu
 • v zákaznické sekci se zobrazují detaily vašich objednávek (zjistíte zde, zda agentura přijala vaši platbu)
 • příjem informačních zpráv lze odhlásit
 • při zakládání účtu ověřujeme váš e-mail

 

Kredit
Každý zákazník má právo si služby předplatit. Pro předplacení služeb slouží kredit.
Kredit je nejrychlejší a nejkomfortnější způsob úhrady poukazů a služeb.
Kreditem lze hradit vlastní zážitky dodavatele SPORTKURZ s.r.o. (IČ: 04967895), nikoliv zážitky externích dodavatelů.
Kredit se předplácí tak, že zákazník poukáže na účet 2101242585/2010  libovolnou sumu, kterou označí variabilním symbolem objednávky.  Přepočet: 1 kredit = 1 CZK (česká koruna). Příklad: Zašle-li zákazník částku 900 Kč, bude mu navýšen kredit o 900 bodů. Aktuální výše kreditu je zobrazena v zákaznické sekci. Kredit nemá omezenou platnost (jeho využití není časově ohraničeno).
Kredit je rovněž využíván jako kompenzace pro zákazníky za takové akce, které z vážných důvodů byly zrušeny ze strany agentury.
Kredit využijete na uhrazení poukazů či jiných služeb/produktů. Kredit nelze zákazníkovi zaslat zpět. Kredit může být na žádost zákazníka (formou e-mailu) převeden na účet jiného zákazníka.

Platnost kreditu je časově omezena! Dojde-li k systémovému zrušení události ze strany dodavatele, může vám být místo poukazu na zážitek navýšen zákaznický kredit. V takovém případě je zrušena platnost původního poukazu a o jeho hodnotu navýšen kredit. Kredit bude platný 9 měsíců od připsání.
V případech, kdy dodavatel odměňuje zákazníka kreditem za věrnost, za splnění podmínek soutěže nebo mu chce z dobré vůle (nikoliv z povinnosti) poskytnout benefit, vyhrazuje si provozovatel právo stanovit libovolnou délku platnosti kreditu. Chce-li zákazník využít svůj kredit, je nutné, aby tak učinil v době platnosti kreditu a to uvnitř své zákaznické sekce. Kreditem lze uhradit zážitky včetně příplatkových služeb.


Úhrady z kreditu
Má-li zákazník při svém zákaznickém účtu kredit, může jej využít na částečnou nebo úplnou úhradu objednaného zážitku. Je-li cena zážitku vyšší jak výše kreditu, zákazník uhradí jen rozdíl, který mu automaticky vyčíslí objednávkový systém. Využije-li zákazník úhradu kreditem, bude jeho výše ponížena o využitou hodnotu. Aktuální stav kreditu je zobrazován v zákaznické sekci.


Kdo se může účastnit akcí

Držitelé platného poukazu (voucheru) nebo vstupenky, jež opravňuje k účasti.

 

Účast na zážitku
Konkrétní termín vždy řádně rezervujte. Choďte vždy včas. Sportovní aktivity si vyžadují bezpečnostní proškolení a vybavení výstrojí. Nestihnete-li začátek proškolení, instruktor vám nebude moci povolit účast na rizikové aktivitě z důvodu vaší vlastní bezpečnosti. Z časových důvodů nebude možné vám poskytnout extra zaškolení a instruktor má právo vás nezačlenit do dalšího programu.

Berte na vědomí, že při venkovních/sportovních aktivitách si můžete zamazat, namočit, zničit oděv či obuv a dle toho se odívejte. Aktivity provozujete na vaši odpovědnost a riziko, před aktivitou budete muset svým podpisem stvrdit proškolení a seznámení se s riziky a pravidly či způsobem použití výstroje. Za nezletilé dokument podepisují zákonní zástupci. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti na zážitku takové zákazníky, kteří odmítli podepsat požadované dokument. Vždy dbejte pokynů instruktorů/průvodců.


Jaký druh komunikačních kanálů využíváme
Již při vytváření účtu volíte, zda a jak chcete být informovaní o budoucích zážitcích ve vašem okolí.
Máte možnost:

 • povolit příjem SMS a/nebo emailů
 • zakázat příjem SMS a/nebo emailů

Povolíte-li příjem, bude vám čas od času zaslána pozvánka na zajímavé události. Příjem pozvánek můžete kdykoli upravit buď na < https://sportcourses.cz/ucet/ > nebo zevnitř zákaznické sekce.


Užití vlastní výstroje
U některých událostí povolujeme použití vlastního vybavení/výstroje. V detailu zážitku je toto uvedeno. Agentura si vyhrazuje právo nepovolit účastníkům použití vlastní výstroje. 


Dotazy na obsazenost a stav rezervací
Agentura zřídila samoobslužnou zákaznickou sekci pro účely rezervace vhodných termínů konání. Prosíme zákazníky, aby tohoto rezervačního systému využívali.
Informace o aktuální obsazenosti neposkytujeme. Vzhledem k počtu pořádaných akcí není v časových možnostech koordinátorů odpovídat zájemcům na jejich dotazy ohledně počtu zákaznických rezervací na daném termínu zážitku. Rádi bychom udrželi nízkou cenu zážitků a proto nechceme najímat další administrativní personál a telefonisty. Děkujeme za pochopení.
Nemusíte se obávat, pakliže by se zážitek konat nemohl, budeme vás kontaktovat a vaši účast včas odvoláme. Koordinátor se věnuje uzávěrce rezervací daného zážitku nejpozději 1 den před konáním a potvrzuje účast těm, kteří si včas svou účast rezervovali a/nebo uplatnili poukaz.


Platby
pro úhradu poukazů použijte následující metody:

 • bankovní převod  2101242585/2010
 • zadáním příkazu k úhradě z pobočky vaší banky na účet 2101242585/2010
 • zasláním poštovní poukázky z pobočky České Pošty na účet 2101242585/2010 (adresát: SPORTKURZ s.r.o.; Komenského 1361, 511 01 Turnov)
 • vložením hotovosti na účet 2101242585/2010 na jedné z poboček Fio banky, a.s.
 • platbu nezapomeňte označit variabilním symbolem (číslo objednávky)

Platby ze zahraničí: Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v jiných  měnách než CZK:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic;
IBAN: CZ1220100000002101242585; BIC: FIOBCZPPXXX
 

Mám obavy, mohu přijít se známým?
Není-li v detailu zážitku výslovně zakázáno, můžeš s sebou vzít i známého jako doprovod. Většina zážitků je určena pro dvojice, páry či skupiny. Máš-li o zážitek zájem, ale nemáš-li odvahu se účastnit sám(a), domluv se s přáteli a přijďte ve dvou či jako skupina. Je-li vás více, požádejte o extra termín jen pro vaši skupinu.

 

Změna místa či času konání akce
Bude-li nutné změnit čas či místo konání akce, pak vás koordinátor o změně informuje (formou SMS). Na změnu budou upozorněni jen takoví zákazníci, kteří si řádně rezervovali svou účast. Za změnu v termínu konání se považuje i změna v čase zahájení téhož dne o více jak 60 minut.


Zrušení termínu ze strany agentury
Koordinátor kontroluje nejpozději den před zahájením zážitku stav účastníků. Nebyla-li naplněna minimální kapacita pro daný zážitek, zážitek může být zrušen. O případném zrušení termínu zážitku se dozvíte převážně formou SMS nebo telefonním hovorem. Zruší-li agentura termín, vyhrazuje si právo službu dodat v termínu náhradním. Náhradní termín může být v příští sezóně nebo kalendářním roce. Nebude-li možné službu dodat v jiném náhradním termínu, vyhrazuje si agentura právo zákazníkovi již uhrazenou cenu zážitku refundovat formou navýšení kreditu. V takovém případě bude zákazníkovi navýšen kredit o cenu zážitku. Zákazník smí kredit využít na uhrazení jiného zážitku.


Zrušení účasti ze strany zákazníka

Svou účast na události smíte kdykoliv zrušit. V popisu každého zážitku jsou uvedeny storno podmínky.
Již jednou domluvený termínu konání zážitku by neměl zákazník rušit.
Zruší-li zákazník svou účast na již smluveném termínu konání mimo lhůtu k tomu určenou, cena zážitku mu bez jakékoliv náhrady propadne.

Přístupové údaje
Přihlašovací jméno (login) a heslo si každý volí sám při registraci. Ke každému účtu se váže jedna e-mailová adresa. Rekapitulaci přihlašovacích údajů obdržíte e-mailem. Údaje si pečlivě uchovejte, poznamenejte si e-mail, jež jste použili. Zapomenutý login a heslo lze obnovit na < https://sportcourses.cz/ucet/ >


Obnova hesla a loginu

Přístup do zákaznické sekce můžete znovu získat. Na < https://www.sportcourses.cz/heslo/ > vložte do volného pole e-mailovou adresu a na e-mail vám přijde zpráva, po kliknutí na uvedený odkaz budete přesměrováni do formuláře, kde si zvolíte heslo nové.


Deaktivace pozvánek na budoucí události a newsletterů

Nechcete-li být informováni o budoucích termínech naplánovaných zážitků, můžete si příjem informačních zpráv zrušit. Zrušit můžete jak příjem e-mailů, tak SMS. Deaktivaci provedete buď uvnitř zákaznické sekce, nebo jako nepřihlášený uživatel na URL: < https://www.sportcourses.cz/ucet/ >; potřebujete znát e-mail, který byl použit.


Zrušení účtu a výmaz osobních údajů

Účet a veškeré poskytnuté údaje můžete zcela odstranit. Smazáním účtu ztratíte kredit, informace o historických objednávkách a platbách či benefity. Tento úkon nelze vrátit zpět. Výmaz provedete buď uvnitř zákaznické sekce, nebo jako nepřihlášený uživatel na URL: < https://www.sportcourses.cz/ucet/ >; potřebujete znát e-mail, který je propojen s účtem.


Reklamace

Reklamace lze podávat formou e-mailové zprávy na  sport@sportcourses.cz ; Agentura má na vyřízení reklamace 30 pracovních dní. Reklamace se řídí vlastnostmi daného zážitku a Obchodními podmínkami