Ceník doplňkových služeb


Poukazy

Prodloužení platnosti poukazu o 60 dní: 600 Kč
(příplatek lze objednat vícekrát, doba prodloužení se násobí)


Poplatek za oživení propadlého poukazu:
60% z ceny poukazu, minimálně 700 Kč
Z důvodu neúčasti na zážitku nebo zrušení účasti v kratší době, než je uvedeno v detailu zážitku.
Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout oživení propadlého poukazu přičemž důvody není povinen sdělit.


Další účastník
(dle podmínek konkrétního zážitku)

Záznamy

Foto dokumentace ze zážitku: 300 Kč
(uploading na Uschovna.cz nebo Telegram, zaslání odkazu pro download na jednu e-mail adresu)


Zpracování foto/video dokumentace
z akce na zakázku pro skupiny či firmy: 350 Kč/hodinu

Via ferrata výstroj

Tlumič pádu s dvěma dlaňovými karabinami: 140 Kč
Hrudní úvazek: 50 Kč
Popruh na provázání sedáku a hrudního úvazku: 20 Kč
Horolezecký sedák: 100 Kč
Celotělový postroj: 70 Kč
Helma: 60 Kč
Karabina šroubovací: 30 Kč
Karabina 2T, 3T nebo ocelová: 40 Kč
Smyce na odsedávání: 20 Kč
Repka na prusík: 20 Kč
Lanyard Y s 2T karabinou: 60 Kč

 

Sloučení/změna vlastností zážitku

Organizace a administrativa:
Objedná-li si zákazník úpravu programu daného  zážitku nebo sloučení dvou a více zážitků, je povinen dodavateli uhradit čas strávený administrativní agendou, plánováním a organizací.
Hodinová sazba: 350 Kč

Tvorba programu na míru:
Poptá-li zákazník vytvoření programu na míru, souhlasí s uhrazením času, který tvůrce strávil nad tvorbou a organizací.
Hodinová sazba: 350 Kč  či 2800 Kč/den

 

Vozidla

Dodavatel může na přání zákazníka zajistit šesti až devítimístné vozidlo.
Vozidlo bude zapůjčeno v komerční půjčovně, která má minimální spoluúčast na havarijním pojištění 10 000 Kč.
Dojde-li ke škodě na vozidle či ke střetu se zvěří, tuto spoluúčast hradí zákazník (objednatel), nikoliv dodavatel.
Zákazník uhradí dodavateli jak denní nájemné 1 600 Kč, tak kauci 10 000 Kč.