Prodloužení o střílení do dálky, Rašovka, Liberec

Nadstavba k privátnímu kurzu v délce až 90 minut.