Střílení do dálky či výšky, Rašovka, Liberec

Volitelný příplatek v délce až 90 minut. Příplatek hradí každá osoba.