Noční výsadek – zorientujte se a dopravte do cíle


 

Chcete zažít velké dobrodružství se svými přáteli?
Máte rádi výzvy?
Chcete zjistit, jak jste na tom s orientačním smyslem?
Jste schopni týmové spolupráce?
Dokážete prosadit svůj názor či ovlivnit celou skupinu?
Uvidíme, dostaňte se za tmy na místo určení a bez internetu…

 

Charakter zážitku:
Vhodné pro jednotlivce, skupiny přátel nebo teambuilding
Ideální zážitek pro stmelování pracovních kolektivů.
Jde o týmovou akční dobrodružnou hru, kterou začínáme při setmění (větší adrenalin).
Časová náročnost: 5 h (včetně posezení v hospodě)
Minimální počet účastníků: 8
Čas srazu: 19:00 nebo za občanského soumraku
Orientační doba pěšího pochodu k cíli: 2 h
Přibližný čas návratu na místo srazu: cca 00:30
Vozidlem budete odvezeni na konkrétní místo, které je něčím zajímavé. Přesné místo vašeho výsadku nebudete znát. Váš úkol je, co nejrychleji se zorientovat (zjistit, kde jste byli vysazeni) a bez pomoci internetu a offline map se pěšky “po svých” dopravit do cílové destinace!
Každý tým bude vysazen na odlišném místě, cíl je pro všechny týmy shodný. Cílová destinace je hospoda, bude zajištěna delší otevírací doba. Během nočního pochodu plní každý tým několik akčních úkolů.

 

Průběh události:

 • sraz na předem smluveném místě
 • kontrola povolené výbavy
 • sdělení pravidel
 • vložení vašich mobilních přístrojů do obálky, zapečetění
 • zapůjčení pomůcek a nutného vybavení
 • transport na místo výsadku
 • sdělení cílové destinace a zadání úkolů
 • pěší pochod do cíle
 • v cíli se ostatním pochlubíte, co jste zažili
 • odvoz na místo srazu k vašim autům

 

Cena zahrnuje:

 • účast jedné osoby
 • organizaci zážitku
 • důslednou přípravu trasy
 • vymyšlení úkolů
 • vytištění mapy, zapůjčení pomůcek (např. buzola)
 • doprava na místo výsadku
 • převoz z cílové destinace na místo srazu

 

Doporučená výbava:

 • outdoorové boty nebo pohorky
 • menší batoh
 • čelovka, svítilna
 • blok na zápisky, propiska
 • pití a svačina na 2 až 5 hodin
 • dlouhé kalhoty, nepromokavá bunda (oblečení dle předpovědi počasí)

 

Při hře je zakázáno:

 • používat internet
 • zjišťování lokace
 • GPS navigace
 • užít kolo, brusle, skateboard, jiný dopravní prostředek
 • alkohol
 • požádat místní, aby na internetu ukázali cílový bod
 • mít s sebou zvířata
 • chodit po poli či zahradách

 

Dovoleno je:

 • optat se místních na lokaci a směr
 • nechat si nakreslit plánek trasy
 • nechat si ukázat cestu na papírové mapě
 • v případě nouze použít zapečetěný mobil a sdělit koordinátorovi lokaci
 • běžet
 • jít mimo značené trasy

 

Rezervace:
Skupiny

 • Jste-li skupina o osmi a více lidech, smíte si zvolit extra privátní termín, v opačném případě čekáte na vyhlášení termínu ze strany pořadatele.
 • Rezervujte s dostatečným předstihem, minimálně 10 dní předem. Termín musí být v souladu s možnostmi zážitkové agentury a platností voucheru.
 • Pro skupiny od 16 osob lze zajistit dopravu autobusem. Pronájem autobusu ovlivní výslednou cenu.

Jednotlivci

 • Jednotlivci budou zařazeni na čekací listinu zájemců o výsadek.
 • Jakmile budeme mít dostatečný počet zájemců, budete kontaktováni s návrhem možného termínu konání.
 • Bude-li vám termín vyhovovat, potvrdíte jej. Nebude-li vám termín vyhovovat, smíte jej odmítnout.
 • Odmítnete-li navržený termín, zážitek proběhne bez vaší účasti, vy setrváte na listině čekatelů a budete čekat na vyhlášení dalšího termínu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit termín až bude evidovat dostatečný počet jednotlivých zájemců.
 • Minimální počet účastníků-jednotlivců je osm.

 

Storno podmínky:
Rezervovaný termín lze zrušit na: info@sportkurz.cz . Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 14 dní před zahájením zážitku, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě cena zážitku/voucher bez nároku na náhradu propadá. Dostaví-li se skupina na místo srazu později, koordinátor má právo zkrátit délku zážitku o míru jejich zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se na místě srazu se zahájením nečeká. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího termínu konání. Pro případ, že by se nepodařilo najít vhodný termín v daném kalendářním roce, si strany ujednaly odebrání služeb v roce budoucím. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo a čas zahájení, informovat musí zákazníka nejpozději 24 hodin předem. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonicky. Koordinátor je oprávněn neumožnit účast těm, kteří jsou pod vlivem omamných látek či alkoholu.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nenaplnění minimální účasti, nevhodného počasí, nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Je-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu. Nebude-li možné v lokalitě konat výsadek či nebude-li mít koordinátor volno, smí se náhradní termín stanovit v sezóně budoucí. Pořadatel je povinný náhradní termín sdělit zákazníkovi co nejdříve, nejdéle však do 8 měsíců od zrušení termínu předchozího. Náhradní termín bude stanoven tak, aby byl v prvé řadě v souladu s platností poukazu. Pokud se navržený termín nebude zákazníkovi hodit, může termín odmítnout. Oblačno, zamračeno, chladné počasí, vysoké teploty, déšť či zhoršená viditelnost nejsou důvody pro zrušení účasti – za takových podmínek se zážitek koná. V případě pochybností o meteorologické situaci si prosím raději u koordinátora telefonicky ověřte, zda se zážitek bude konat. Za směrodatné se považuje počasí v místě pořádání hodinu před zahájením, nikoliv u účastníků doma, před jejich vypravením na místo srazu. Pořadatel nevrací finanční plnění takovým zákazníkům, kterým byl navrhnut náhradní termín a/nebo v případě, kdy zákazník odmítl službu odebrat příští rok. Zruší-li skupina jednou stanovený termín méně jak 14 dní před termínem konání, cena zážitku bez nároku na náhradu propadá. Za zrušení se považuje i změna v čase konání téhož dne o více jak 2 hodiny. Foto je ilustrativní, může pocházet z jiných akcí.