Noční hra: po vysazení na neznámém místě dojděte do cíle


 

Chcete zažít velké dobrodružství se svými přáteli?
Máte rádi výzvy?
Chcete zjistit, jak jste na tom s orientačním smyslem?
Jste schopni týmové spolupráce?
Dokážete prosadit svůj názor či ovlivnit celou skupinu?

No…uvidíme -> … dostaňte se za tmy bez internetu na místo určení …

 

Charakter zážitku:
Privátní zážitek (jednotná cena pro jednoho i 4 účastníky, skupiny nemícháme)
Vhodné pro jednotlivce, dvojice, skupiny přátel nebo teambuilding.
Ideální zážitek pro stmelování pracovních kolektivů.
Jde o týmovou akční dobrodružnou hru, kterou začínáme při setmění (větší adrenalin).
Časová náročnost: 2 až 5 h (včetně posezení v hospodě)
Maximální doporučený počet účastníků: 4
Čas srazu: za soumraku
Orientační doba pěšího pochodu k cíli: 3 až 5 h
Přibližný čas návratu z cíle na místo srazu: 20 minut
Vozidlem budete odvezeni na konkrétní místo, které je něčím zajímavé. Přesné místo vašeho výsadku nebudete znát. Váš úkol je, se co nejrychleji zorientovat (zjistit, kde jste byli vysazeni) a bez pomoci internetu a map se “po svých” dopravit do cílové destinace!
Cílová destinace je hospoda, bude zajištěna delší otevírací doba. Během cesty plníte privátní i skupinový úkoly.


Tip:
Jste firma? Máte zájem o výsadek pro skupinu zaměstnanců? Firemní akce a teambuilding od 1500 Kč/osoba  

 

Průběh události:

 • sraz na předem smluveném místě
 • kontrola povolené výbavy
 • sdělení pravidel
 • vložení vašich mobilních přístrojů do obálky, zapečetění
 • zapůjčení pomůcek a nutného vybavení
 • transport na místo výsadku se zavázanýma očima
 • sdělení cílové destinace a zadání úkolů
 • pěší pochod do cíle, plnění úkolů
 • vyhodnocení úkolů
 • odvoz na místo srazu k vašim autům

 

Cena zahrnuje:

 • účast jedné až čtyř osob
 • organizaci zážitku
 • důslednou přípravu trasy
 • vymyšlení úkolů
 • vytištění mapy, zapůjčení pomůcek (např. buzola)
 • doprava na místo výsadku
 • převoz z cíle na místo srazu k autům

 

Příplatky

 • jedno stanoviště s osobou, která na trase zadává úkoly (připlatit si můžete max 3 stanoviště), za každé stanoviště 600 Kč
 • extrémní výsadek pro tvrďáky (delší trasa nebo náročnější terén a úkoly): 1500 Kč
 • barevné osvědčení o absolvování zážitku včetně jména, velikost A4, zaslání PDF na mail: 300 Kč

 

Lokalita:
Lokalitu si vybírá zákazník. Výsadky lze pořádat v Libereckém, Královehradeckém kraji a okresu Děčín, Pardubice, Ostrava.
Trváte-li na jiné lokalitě, jsme ochotni se domluvit na individuálním příplatku 8 Kč/km.

 

Doporučená výbava:

 • outdoorové boty nebo pohorky
 • menší batoh
 • čelovka, svítilna
 • blok na zápisky, propiska
 • pití a svačina na 2 až 5 hodin
 • dlouhé nohavice i rukávy, nepromokavá bunda (oblečení dle předpovědi počasí)

 

Při hře je zakázáno:

 • používat internet a GPS navigaci
 • nahlížet lidem do mobilů, zjišťovat elektronicky lokaci
 • užít kolo, brusle, skateboard, jiný dopravní prostředek
 • alkohol
 • mít s sebou zvířata
 • chodit po poli či zahradách

 

Dovoleno je:

 • optat se místních na lokaci a směr
 • nechat si nakreslit plánek trasy
 • nechat si ukázat cestu na papírové mapě
 • v případě nouze použít zapečetěný mobil a sdělit koordinátorovi lokaci
 • běžet
 • jít mimo značené trasy

 

Rezervace a termíny:

 • na tento zážitek nevyhlašujeme termíny konání
 • termín konání si určuje sám zákazník
 • zážitek prodáváme formou dárkových poukazů s platností 180 dní
 • zážitek zakupte na webu, na mail vám přijde faktura
 • po uhrazení zážitku zasíláme na mail dárkový poukaz (formát PDF)
 • poukaz buď darujte, nebo využijte osobně
 • obdarovaný poukaz uplatní na www.sportcourses.cz/rezervace/
 • termín rezervujte 14 dní předem
 • doporučujeme, aby se zážitek konal v kraji, který neznáte!
 • po domluvení lokality vymyslí pořadatel trasu

 

Skupiny:
Jste-li skupina 5 až 8 lidí, máte dvě možnosti:

 1. Rozdělíte se do týmů o maximálním počtu 4 osoby
  – každý tým bude mít odlišné místo výsadku a jinou trasu ke shodnému cíli
 2. Všichni účastníci půjdou k jednomu cíli ze shodného místa výsadku, tedy společně
  Pořadatel na několikrát odveze na shodné místo výsadku všechny účastníky (pětimístným vozem).
  Jako dopravní prostředek pro skupiny můžeme na žádost zákazníka použít i devítimístné mikrobusy, cena za pronájem je 1200 Kč
  Pro skupiny od 16 osob lze na přání zajistit dopravu autobusem (pronájem ovlivní výslednou cenu)

 

Ostatní:

 • foto je ilustrační

Rezervovaný termín lze zrušit u pořadatele. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 10 dní před zahájením zážitku, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě cena zážitku/voucher bez nároku na náhradu propadá. Zruší-li skupina jednou stanovený termín méně jak 10 dní před termínem konání, cena zážitku bez nároku na náhradu propadá. Za zrušení se považuje i změna v čase konání téhož dne o více jak 2 hodiny. Dostaví-li se skupina na místo srazu později, koordinátor má právo zkrátit délku zážitku o míru jejich zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se na místě srazu se zahájením nečeká. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího termínu konání. Pro případ, že by se nepodařilo najít vhodný termín v daném kalendářním roce si strany ujednaly odebrání služeb v roce budoucím. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo a čas zahájení, informovat musí zákazníka nejpozději 24 hodin předem. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonicky. Koordinátor je oprávněn neumožnit účast těm, kteří jsou pod vlivem omamných látek či alkoholu. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nevhodného počasí, nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Je-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu. Nebude-li možné v lokalitě konat výsadek či nebude-li mít koordinátor volno, smí se náhradní termín stanovit v sezóně budoucí. Pořadatel je povinný náhradní termín sdělit zákazníkovi co nejdříve, nejdéle však do 5 měsíců od zrušení termínu předchozího. Náhradní termín bude stanoven tak, aby byl v prvé řadě v souladu s platností poukazu. Nebude-li navržený termín zákazníkovi vyhovovat, může termín odmítnout. Oblačno, chladné počasí, vysoké teploty, déšť či zhoršená viditelnost nejsou důvody pro zrušení účasti – za takových podmínek se zážitek koná. V případě pochybností o meteorologické situaci si prosím raději u koordinátora telefonicky ověřte, zda se zážitek bude konat. Za směrodatné se považuje počasí v místě pořádání hodinu před zahájením, nikoliv u účastníků doma, před jejich vypravením na místo srazu. Pořadatel nevrací finanční plnění takovým zákazníkům, kterým byl navrhnut náhradní termín a/nebo v případě, kdy zákazník odmítl službu odebrat příštím roce.×

Výhody členství

Zážitky je nejlepší objednávat ze zabezpečené zákaznické sekce. Přihlásit se můžete tlačítkem níže. Nabízíme členství. Členové využívají mnoho výhod, mohou hradit kreditem a je jim zobrazována historie objednaných zážitků. Registrujte se k členství a vytvořte si zákaznický účet. Máte-li zájem o jednorázový nákup, pak pokračujte bez přihlášení.

Přihlásit Registrovat Pokračovat
×

Výhody členství

Zážitky je nejlepší objednávat ze zabezpečené zákaznické sekce. Přihlásit se můžete tlačítkem níže. Nabízíme členství. Členové využívají mnoho výhod, mohou hradit kreditem a je jim zobrazována historie objednaných zážitků. Registrujte se k členství a vytvořte si zákaznický účet. Máte-li zájem o jednorázový nákup, pak pokračujte bez přihlášení.

Přihlásit Registrovat Pokračovat
×

Rezervace termínu