Kurz telefonních dovedností nejen pro podnikatele


 

polodenní odborný kurz nejen pro obchodníky a podnikatele. Díky kurzu se dokážete domluvit schůzku s kýmkoliv.
Zvyšte svou úspěšnost. Nemusíte telefonování? …po kurzu budete telefonování milovat!

 

Vhodné pro:

 • jednotlivce, podnikatele-kamarády, pracovní skupiny
 • ženy i muže od 18 let
 • podnikatele i zaměstnance
 • hobíky i specialisty prodeje po telefonu nebo pracovníky callcenter

 

Obsah kurzu:

 • Kdy volat
 • Jak se představit
 • Čím začít
 • Jak vést hovor
 • Síla a náboj konkrétních pozitivních slov
 • Co udělat, aby byl telefonát pozitivní a zábavný
 • Čím zaujmout druhého, co udělat, abychom zněli energicky a pozitivně
 • Jak zjistit klientovi potřeby
 • Práce s hlasem
 • Jak druhého rozkývat (dosáhnout opakovaného souhlasu)
 • Jak co nejvíce zkrátit délku hovoru
 • Jak to udělat, aby vás druhý člověk považoval za přítele který stojí na jeho straně (familiérnost)
 • Utváření klientova prvního dojmu o vás, společnosti a jejích službách
 • Techniky efektivní komunikace; kladení otázek, aktivní naslouchání
 • Specifika telefonní komunikace
 • Struktura vedení prodejního hovoru
 • Druhy námitek a jejich zvládání
 • Typy svízelných klientů – jak s nimi jednat
 • Využití stížností k vylepšování služeb klientům
 • Kontrola emocí, základy asertivního jednání
 • Jak prezentovat charakteristiky produktu jako výhody a užitek pro klienta
 • Hlavní překážky v prodeji a jejich zvládání
 • Uzavření obchodu nebo domluvení schůzky

 

Ostatní:

 • délka kurzu 4 hodiny, tři přestávky
 • kurzovné můžete dát do nákladů
 • dress code není stanoven, přijďte tak, abyste se skvěle cítili
 • kurz vede Samuel Veselý, 20 let praxe, držitel několika desítek ocenění jako nejlepší obchodník celorepublikové prodejní firmy, školitel a motivátor, podnikatel, zakladatel několika firem

 

Místo konání:
Liberec nebo Praha
Školící prostory objednáváme až poté, co se naplní minimální počet účastníků. Prostory objednáváme podle aktuálního stavu účastníků nejpozději 10 dní předem.
Liberec: Krajská vědecká knihovna (Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec; GPS: 50.7716811, 15.0586)
Praha: ulice Kaprova, Praha 1

 

Příplatky:
konání v Praze: 200 Kč/osoba

 

Rezervace:
Jednotlivci si musí vybrat jeden ze stanovených termínů. Nemáme-li vyhlášený žádný termín, kontaktujte nás a my si vás zapíšeme do pořadníku. Jakmile bude v pořadníku dost zájemců, budeme vás kontaktovat za účelem domluvení takového termínu, který se hodí většině zájemcům.
Jste-li skupina o šesti a více lidech, můžete si stanovit extra termín konání. Termín musí být v souladu s časovými možnostmi lektora.
Rezervujte nejméně 14 dní předem. Za závaznou rezervaci se rozumí uhrazení kurzovného.

 

Vouchery:
Darovali vám poukaz? Kontaktujte co nejdříve koordinátora sportovní agentury (nejlépe mailem) a sdělte:

 • kód poukazu
 • mobilní číslo
 • jméno a příjmení
 • preferovaný den konání

Dohodne-li se pořadatel se zákazníkem na změně termínu konání, pořadatel nemá povinnost nahlašovat nový termín prodejcům voucherů.


Něco vám do kurzu telefonních dovedností vlezlo? Nevadí. Rezervovaný termín je možné zrušit na: sport@sportcourses.cz | +420 777 640 202. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 14 dnů před zahájením, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě kurzovné bez nároku na náhradu propadá. Na opozdilce se nečeká se zahájením. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonicky. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo a čas zahájení, informovat musí zákazníka nejpozději 24 hodin předem. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Je-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v termínu náhradním. Nedovolí-li zaneprázdněnost zákazníka či lektora dodat službu v daném roce, zákazník souhlasí s dodáním služby v roce budoucím. Náhradní termín bude stanoven v čase, kdy je volná kapacita školících prostor, přičemž termín bude v souladu s časovými možnostmi lektora a platností voucheru. Zákazník má právo navržený termín odmítnout, bere však na vědomí, že zájem ze strany zákazníků je vysoký a lektor je časově vytížený. Pořadatel nevrací finanční plnění takovým zákazníkům, kterým byl navrhnut náhradní termín nebo v případě, kdy zákazník odmítl službu odebrat v budoucím roce. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího náhradního termínů.


×

Výhody členství

Zážitky je nejlepší objednávat ze zabezpečené zákaznické sekce. Přihlásit se můžete tlačítkem níže. Nabízíme členství. Členové využívají mnoho výhod, mohou hradit kreditem a je jim zobrazována historie objednaných zážitků. Registrujte se k členství a vytvořte si zákaznický účet. Máte-li zájem o jednorázový nákup, pak pokračujte bez přihlášení.

Přihlásit Registrovat Pokračovat
×

Výhody členství

Zážitky je nejlepší objednávat ze zabezpečené zákaznické sekce. Přihlásit se můžete tlačítkem níže. Nabízíme členství. Členové využívají mnoho výhod, mohou hradit kreditem a je jim zobrazována historie objednaných zážitků. Registrujte se k členství a vytvořte si zákaznický účet. Máte-li zájem o jednorázový nákup, pak pokračujte bez přihlášení.

Přihlásit Registrovat Pokračovat