Kurz přežití v divoké přírodě: NP České Švýcarsko


 

Kurz přežití v přírodě vám pomůže se o sebe postarat v krizových situacích.
Z chlapců se u nás stávají “muži”.

 

Charakter kurzu:

 • jednodenní kurz
 • vhodný pro ženy, muže a děti od 18 let
  (děti v doprovodů dospělého po domluvě)
 • velká míra dobrodružství s nízkou fyzickou náročností
 • délka trvání 3 dny 2 noci
 • podmínkou je dobrý zdravotní stav
 • psychologie odolnosti při přežití – dokážete si sáhnout na dno?
 • na kurzu budou 2 instruktoři

 

Termíny:
Na tento kurz nevyhlašujeme termíny.
Jednotlivci: Máte-li zájem, přihlaste se. Budete zařazeni do pořadníku a přidání k nějaké skupině.
Skupiny: Preferujeme skupiny od 4 do 8 účastníků. Jste-li skupina, kontaktujte nás a domluvme si extra privátní termín, který bude vyhovovat jak vám, tak instruktorům.
Kurz probíhá celoročně. Doporučujeme kurz dělat za chladnějšího počasí.
Kurz většinou začíná v pátek odpoledne (večer) a končí v neděli odpoledne.

 

Obsah kurzu:

 • navigace, orientace, psychologie, strategie
 • topografie v přírodě (mapa, buzola, přírodní indikátory směru)
 • tipy na výběr a nákup vybavení
 • rozdělávání ohně (kde, čím, z čeho), funkce, strategie
 • voda (získávání, rizika, potřeby, filtrace, zkoušky čistoty)
 • tvorba přístřešku (přírodní, umělé, přenocování (místo, izolace)
 • překonávání přírodních překážek (horizontálních, vertikálních, z přírodních živlů)
 • výroba zbraní – luky, kopí, nože
 • střelné zbraně (používání, bezpečnost)
 • maskování
 • co jíst v přírodě (místní zdroje, co koupit a nosit)
 • získávání potravin – pasti, sběr, příprava jídla
 • ohleduplné zabití, vyvrhnutí a stažení zvířete (králík nebo slepice, na vyžádání i něco jiného)
 • oblečení (expediční, horské, „bushcraft“ – dlouhodobá divočina)
 • bezpečnost a rizika v přírodě

Chcete přežít v přírodě? Naučit se základní věci, chování a mechanismy se kterými přežijete v jakémkoliv prostředí.


Součástí je i blok první pomoci:
 • základní principy, pořadí rizik, triády, TCCC
 • zástavy masivních krvácení
 • kardiopulmonální resuscitace
 • ošetření ran
 • zdravotní potřeby, přírodní léčiva
 • pět „T“ , transport

 

Lokalita:
Vydáme se do lesů a skal nebo Krušných hor, kde si vyzkoušíme extrémní survivalové techniky a naučíme se novým dovednostem.
Místo srazu: po dohodě (většinou výsadek někde), většinou: okolí Rájce, Ostrov, Sněžník, divočina severně od Jetřichovic (Vlčí hora).

 

Příplatky:

 • tlumočník do cizí řeči: 800 Kč
 • barevné osvědčení o absolvování kurzu včetně jména, velikost A4, možnost zarámování: 300 Kč
 • foto dokumentace zážitku, zaslání fotek na email, download z odkazu: 300 Kč
 • manipulace a bezpečnostní zásady používání střelných zbraní – samostatný jednodenní kurz

 

Rezervace:
Rezervace místa na kurzu je platná po uhrazení kurzovného. Účast rezervujte a kurzovné hraďte nejpozději 30 dní předem.
Nejste-li skupina 4 a více osob, je třeba vybírat z již naplánovaných termínů.
Skupina 4 osob může požádat o extra termín. Bude-li to možné, rádi kurz dodáme ve Vámi navrženém termínu.
Datum privátního termínu musí být v souladu s možnostmi instruktorů a platností poukazu.
Jednotlivce připojíme k jiné skupině.
Cena se udává pro jednoho jednotlivce včetně DPH.

 

Vouchery:
Darovali vám poukaz? Kontaktujte co nejdříve koordinátora sportovní agentury (nejlépe emailem) a sdělte:

 • kód poukazu
 • mobilní číslo
 • jméno a příjmení
 • preferovaný den konání

Vybírejte vždy z předem stanovených (vyhlášených) termínů.
Bude-li to možné, služba Vám bude dodána ve Vámi preferovaném termínu.
Bude-li vás více jak 5, smíte si určit extra termín, jež musí být v souladu s časovými možnostmi instruktora či platností voucheru. Dohodne-li se pořadatel se zákazníkem na změně termínu konání, pořadatel nemá povinnost nahlašovat nový termín prodejcům voucherů.

 


Něco vám do kurzu přežití vlezlo? Nevadí. Rezervovaný termín je možné zrušit na: sport@sportcourses.cz  | +420 777 640 202. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 21 dnů před zahájením, můžete si zvolit termín náhradní. V opačném případě kurzovné bez nároku na náhradu propadá. Dostaví-li se skupina na místo srazu později, instruktor má právo zkrátit délku kurzu o míru jejich zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se čeká maximálně 5 minut. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonicky (den předem či v den konání). Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nenaplnění minimální účasti, nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Je-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu, jež bude zákazníkovi sdělen ze strany pořadatele. Pořadatel je povinný náhradní termín sdělit zákazníkovi co nejdříve, nejdéle však do 90 dní od zrušení termínu předchozího. Náhradní termín bude stanoven tak, aby byl v prvé řadě v souladu s platností poukazu. Pokud se navržený termín zákazníkovi nehodí, má právo termín odmítnout. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího náhradního termínů. Pro případ, že by se nepodařilo najít vhodný termín v daném kalendářním roce si strany ujednaly odebrání služeb v roce budoucím. Pořadatel má právo službu dodat v příští sezóně nebo příštím kalendářním roce v případě, kdy je k tomu donucen klimatickými podmínkami, vyšší mocí, obsazeností personálu. Za prudkého větru (od 13,9 m/s) se kurz nekoná. Vysoká teplota, chladno, déšť, bouřka, zhoršená viditelnost či mlha nejsou důvody pro zrušení účasti – za takových podmínek se kurz koná. V případě pochybností o meteorologické situaci si prosím raději u instruktora/koordinátora telefonicky ověřte, zda se kurz bude konat. Za směrodatné se považuje počasí v místě pořádání zážitku hodinu před zahájením, nikoliv u účastníků doma, před jejich vypravením na místo konání. Pořadatel nevrací finanční plnění takovým zákazníkům, kterým byl navrhnut náhradní termín nebo v případě, kdy zákazník odmítl službu odebrat v budoucí sezóně či v příštím kalendářním roce. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit čas zahájení, nejpozději však 24 hodin předem.


×

Výhody členství

Zážitky je nejlepší objednávat ze zabezpečené zákaznické sekce. Přihlásit se můžete tlačítkem níže. Nabízíme členství. Členové využívají mnoho výhod, mohou hradit kreditem a je jim zobrazována historie objednaných zážitků. Registrujte se k členství a vytvořte si zákaznický účet. Máte-li zájem o jednorázový nákup, pak pokračujte bez přihlášení.

Přihlásit Registrovat Pokračovat
×

Výhody členství

Zážitky je nejlepší objednávat ze zabezpečené zákaznické sekce. Přihlásit se můžete tlačítkem níže. Nabízíme členství. Členové využívají mnoho výhod, mohou hradit kreditem a je jim zobrazována historie objednaných zážitků. Registrujte se k členství a vytvořte si zákaznický účet. Máte-li zájem o jednorázový nákup, pak pokračujte bez přihlášení.

Přihlásit Registrovat Pokračovat