Zážitkové bagrování


Plníme chlapům sny!

Fascinovali tě v mládí bagry?
Získej kontrolu nad pásovým bagrem.


Účel zážitku:

 • splnit si sen
 • zažít radost z uskutečnění dětského snu
 • zkusit něco netradičního
 • získat nové dovednosti
 • odreagovat se
 • shodit ze sebe stres
 • vypadnout z města do přírody
 • změnit prostředí
 • zažít manuální práci
 • utéci od kancelářské práce a počítače k práci manuální
 • příjemně strávit volný den
 • užít si legraci


Charakter:

 • privátní zážitek o délce 60 minut pod dohledem instruktora
 • bagruje se na vytyčeném pozemku za každého počasí a celoročně
 • v bagru sedíte jen vy (jednomístný stroj víceúčelový mnohostranný)
 • je jen na vás, co budete s bagrem během hodiny vykonávat
 • minimální počet zákazníků v jednom dni: 3
 • koná se v pracovní dny nebo sobotu od 9:00 do 18:00

 

Pro koho je zážitek určen:

 • pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny
 • dospělé od 18 let
 • není nutné vlastnit oprávnění k řízení pásového bagru, bagruje se na soukromém pozemku

 

Doporučené aktivity:

 • vyhloubení jámy či dlouhého výkopu
 • navázání roury na hák, položení roury do výkopu
 • zahrabání výkopu
 • vytažení roury z výkopu
 • přemísťování zeminy
 • srovnání svažitého terénu do roviny
 • zacouvání mezi kužely


Ostatní:

 • doprovod možný, musí se držet v bezpečné vzdálenosti
 • střídání přátel není na stroji během zážitku povoleno
 • před zážitkem každý účastník podepíše seznámení s případnými riziky
 • účastníkovi se zakazuje manipulace mimo vytyčený prostor
 • pořadatel si vyhrazuje právo ukončit účast na zážitku takového účastníka, který se neřídí pokyny pořadatele

 

Cena zahrnuje:

 • základní instruktáž ovládání
 • dozor jedné osoby (vně stroje)
 • PHM
 • amortizace stroje
 • dopravu stroje
 • pronájem pozemku

 

Technické parametry:

 • jde o pásový nebo kolový stroj s rýpadlem
 • hmotnost stroje od 1 do 2 tun
 • šířka stroje od 70 cm do 200 cm
 • stroj nemusí mít střechu ani krytou kabinu
 • hloubka výkopu 1763 mm
 • max. výsypná výška 2 m
 • poloměr hloubení 309 cm
 • vybavení: lžíce 25 cm, 40 cm a svahovka 80 cm/70 cm


Ošacení a pracovní pomůcky:

 • oblečte se jako na stavbu, doporučujeme pracovní oděv
 • pevné pracovní boty do hlíny či bláta
 • máte-li svou vlastní přilbu, vemte ji, jinak vám ji půjčíme


Lokalita:
Liberecký kraj, Bezděčín u Frýdštejna (od 1.7.2020), přesné místo srazu zašleme v pokynech 2 dny předem.


Poukazy a rezervace termínu: 

 • u tohoto zážitku nevyhlašujeme předem termíny konání
 • zážitek prodáváme formou dárkových poukazů
 • po uhrazení automaticky zasíláme na email dárkový poukaz (voucher), formát PDF
 • poukaz buď darujte nebo využijte osobně
 • termín si domlouvá vlastník poukazu s koordinátorem
 • termín lze domlouvat až po uhrazení ceny zážitku
 • termín konání zážitku stanovujeme s ohledem na časové možnosti většiny zájemců o bagrování
 • pořadatel si vyhrazuje právo termín zrušit v případě, kdy si zážitek v daný den objedná méně jak 3 zákazníci
 • termín rezervujte min. 14 dní předem, cena nelze hradit v hotovosti na místě
 • platnost poukazu 9 měsíců od vystavení, prodloužení platnosti o 60 dní za poplatek 600 Kč
 • dotazy k poukazům na tel.: 777 640 202 |  sport@sportcourses.cz

Něco vám do bagrování vlezlo? Nevadí. Rezervovaný termín je možné zrušit na: sport@sportcourses.cz | +420 777 640 202. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 30 dní před zahájením, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě cena zážitku (poukaz) bez nároku na náhradu propadá. Zážitek se koná za každého počasí, včetně deště, mrazu nebo sněhové pokrývky. Dostavíte-li se na místo srazu později, má dodavatel právo zkrátit délku zážitku o míru vašeho zpoždění. Každý účastník má právo čerpat služby pouze v rámci předem domluveného časového okna. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo konání nebo čas zahájení. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonním hovorem. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nemoci, poruchy stroje, obsazenosti pozemků nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení ceny zážitku zákazníkovi. Byl-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího termínu. Pořadatel nevrací finanční plnění takovému zákazníkovi, který nebyl ochotný se domluvit na oboustranně vhodném termínu nebo se odmítl domluvit na odebrání služby v termínu náhradním. Nedovolí-li zaneprázdněnost zákazníka či obsazenost strojů dodat službu v daném roce, zákazník souhlasí s dodáním služby v roce budoucím. Pořadatel si vyhrazuje změnit typ stroje, dle dostupnosti. Technické parametry se váží ke stroji WN803. Termín by měl být  v souladu s platností poukazu. Foto je pouze ilustrativní.


×

Výhody členství

Zážitky je nejlepší objednávat ze zabezpečené zákaznické sekce. Přihlásit se můžete tlačítkem níže. Nabízíme členství. Členové využívají mnoho výhod, mohou hradit kreditem a je jim zobrazována historie objednaných zážitků. Registrujte se k členství a vytvořte si zákaznický účet. Máte-li zájem o jednorázový nákup, pak pokračujte bez přihlášení.

Přihlásit Registrovat Pokračovat
×

Výhody členství

Zážitky je nejlepší objednávat ze zabezpečené zákaznické sekce. Přihlásit se můžete tlačítkem níže. Nabízíme členství. Členové využívají mnoho výhod, mohou hradit kreditem a je jim zobrazována historie objednaných zážitků. Registrujte se k členství a vytvořte si zákaznický účet. Máte-li zájem o jednorázový nákup, pak pokračujte bez přihlášení.

Přihlásit Registrovat Pokračovat