Objednání účasti na události s daným termínem konání

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nevztahuje na:

  • smlouvy o zájezdu a dále o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, nabízí-li poskytovatel tyto služby na konkrétní termín nebo během konkrétní doby,
  • smlouvy o finančních službách, které mají samostatnou úpravu,
  • smlouvy o poskytování zdravotní péče nebo sociálních služeb,
  • služby, které byly již splněny na žádost spotřebitele před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení,
  • zboží a služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu a prodávající či poskytovatel ji neovlivní,
  • zboží upravené podle přání spotřebitele a zboží podléhající rychlé zkáze,
  • audio, video nahrávky a software, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • noviny, periodika a časopisy,
  • digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.