Konání zážitku pátek, víkend či svátky

Platí pro každou osobu.