Konání zážitku pátek, víkend či svátky

Příplatek hradí každá osoba.