Konání pátek, víkend či svátky (moto)

Příplatek hradí každá osoba.