Konání pátek, víkend či svátky (moto)

Platí pro každou osobu.