Konání pátek až neděle, svátky

Příplatek hradí každá osoba.