Konání v pátek, víkendu či svátky

Platí pro každou osobu.