Konání pátek, o svátku či víkendu

Příplatek hradí každá osoba.