Konání odpoledne od 15:00 (pondělí až čtvrtek)

Příplatek za jednu osobu