Kurz Via ferrata lezení se stručnou teorií Ústí n. L.


 

Chceš se naučit lézt bezpečně ferraty?
Vyraz na ferratu za doprovodu instruktora.
Poslechni si fígle k lezení těžkých zajištěných cest.
Ukážeme ti, jak se neunavit a jak správně vázat výstroj.

 

Charakter zážitku:

 • polodenní sportovní zážitek
 • lezeme na skále o obtížnosti “C” v celotělovém úvazku
 • lezení v přítomnosti instruktora s plnou výstrojí
 • vhodné pro ženy, muže a děti od 40 kg
 • pro jednotlivce, páry, dvojice a skupiny přátel
 • instruktáž v českém jazyce (EN na vyžádání za příplatek)
 • maximální počet účastníků: 6
 • lezeme za každého počasí mimo bouřky

Nabízíme i kurz o délce 5 h, jež obsahuje plnohodnotnou teorii, která vás připraví na vlastní zahraniční ferrata výpravy.

 

Stručná teoretická část vás seznámí s:

 • označováním ferrat
 • efektivní lezeckou technikou pro nohy a ruce
 • technikou přejišťování
 • bezpečným předbíhání/míjení dvou lezců
 • odsedávání
 • udržováním bezpečné vzdálenosti
 • vzájemné kontrole
 • jak jednat za bouřek

 

Program:

 • sraz v přesně stanovený čas
 • oblékání výstroje, vázání uzlů
 • teoretická část
 • kontrola výstroje, lezení ferraty
 • zpětná vazba k vašemu stylu
 • vyhodnocení vašeho stylu lezení, sdělení věcí, na které byste si měli dát pozor a v budoucnu se je pokusit odnaučit


Cena zahrnuje:

 • dopravu výstroje na místo konání (pokud jste si ji za příplatek zapůjčili od nás)
 • odborné navázání výstroje/pomoc instruktora při oblékání
 • osobní účast trenéra v průběhu vašeho lezení
 • zpětnou vazba trenéra k Vašemu stylu lezení – budete upozorněni na případné chyby
 • zážitek o délce až 180 minut

 

Cena nezahrnuje:

 • možnost lézt v sedáku s hrudním úvazkem (oblékání výstroje je časově náročné)
 • teorii k lezení Alpských ferrat
 • povídání o uvazování různých částí lezecké výstroje (hrudní úvazek)
 • kurz vázání uzlů

 

 Příplatky:

 • zapůjčení via ferrata výstroje (helma, tlumič pádu, celotělový úvazek, smyčka s karabinou na odsednutí): 250 Kč
 • konání v pátek, o víkendech či svátcích: 200 Kč
 • zakoupení odolných kožených ferrata rukavic, krátkoprsté: 500 Kč
 • zakoupení odolných kožených ferrata rukavic, dlouhoprsté: 590 Kč
 • barevné osvědčení o absolvování kurzu včetně jména, velikost A4, možnost zarámování, zaslání PDF na mail: 300 Kč
 • foto dokumentace zážitku, download z odkazu: 300 Kč
 • koučing v anglickém jazyce: 500 Kč
 • video záznam zážitku, upravený, sestříhaný, download z odkazu: 800 Kč

 

Účast dětí:

 • na kurzu nemůže být dítě pod 40 kg
 • s dětmi poleze trenér – rodič nemusí lézt (může ze země fotit)
 • zapůjčíme dětskou helmu, úvazek či menší dlaňové karabiny
 • při rezervaci hlaste věk a výšku dětí

 

Rezervace:
Rezervace místa na zážitku je platná až po uhrazení plné ceny. Účast rezervujte a zážitek hraďte nejpozději 10 dní předem.
Nejste-li skupina 5 a více osob, je třeba vybírat z již naplánovaných termínů.
Skupina 5 osob může požádat o extra termín. Bude-li to možné, rádi zážitek dodáme ve Vámi navrženém termínu.
Datum privátního termínu musí být v souladu s možnostmi trenéra, zajištěnou cestou a platností poukazu. Zážitek nelze hradit na místě.
Obě strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího náhradního termínů.

 

Lokalita:
Zajištěná cesta “Lužická spojka” se nachází nedaleko Ústí nad Labem. Na ferratu se jde ze shora od vyhlídky. Z ferraty jsou panoramatické výhledy na řeku Labe, CHKO České Středohoří a město Ústí.
Ideální je udělat si celodenní rodinný výlet a spojit lezení s prohlídkou města Ústí nad Labem nebo Litoměřice.
Sraz na louce nad ferratou. Autem lze přijet až k nástupu na ferratu. Je třeba jet přes krajské město Ústí n. L., pak odbočit na obec Hostovice, dále Podlešín. Z nové asfaltky sjedete doleva na odbočce “K Vaňkovské skále” a po vyjetých kolejích (polní cestě) přijedete až k vyhlídce (k lesu), kde zaparkujete. GPS: 50.6196736, 14.0545897
Více info v katalogu zajištěných cest: ferrataclimbing.eu/viaferrata/luzicka-spojka-vanov/

 

Ostatní:

 • na sebe lezeckou obuv nebo pevné pohorky
 • nemáte-li ferrata rukavice, lze je od nás zakoupit

 

Doprava a nástupní místa:

 • po domluvě lze objednat příplatkovou dopravu tam a/nebo zpět na trase Liberec – Nový Bor – Děčín – ferrata a zpět
 • cena 2,5 Kč/km pro jednu osobu
 • doprava není nárokovatelná, lze jen v případě, bude-li trenér mít místo ve voze

 

Vouchery:
Darovali ti poukaz? Poukaz lze uplatnit zasláním kódu a mobilního čísla na email: info@sportkurz.cz , po ověření platnosti ti zavolá instruktor za účelem domluvení vhodného termínu. Platnost poukazu 12 měsíců od vystavení. Prodloužení platnosti o 180 dní za 500 Kč.


Storno podmínky:
Něco ti do lezení ve Vaňově vlezlo? Nevadí. Rezervovaný termín je možné zrušit na: sport@sportcourses.cz | +420 777 640 202. Zrušíš-li svou účast na již rezervovaném termínu do 14 dnů před zahájením, můžeš si zvolit termín náhradní, v opačném případě kurzovné/cena zážitku bez nároku na náhradu propadá. Dostaví-li se skupina na místo srazu později, trenér má právo zkrátit délku zážitku o míru jejich zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se nečeká. Zákazník má právo službu odebrat v termínech, které pořadatel zveřejňuje na webu. Zákazník sdělí pořadateli vyhovující termín, přičemž musí být splněna podmínka minimální účasti, dostupnosti zajištěné cesty a trenérů.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit čas zahájení, nejpozději však 24 hodin předem. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonicky. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nenaplnění minimální účasti, obsazenosti zajištěné cesty, nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Je-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu. Náhradní termín by měl být v souladu s platností poukazu, není-li, musí zákazník požádat vystavovatele poukazu o jeho prodloužení. Nehodí-li se zákazníkovi navržený termín, má právo jej odmítnout. Pro případ, že by se nepodařilo domluvit vyhovující termín v daném kalendářním roce si zákazník a pořadatel ujednali odebrání služby v roce budoucím. Pořadatel má právo službu dodat v příštím kalendářním roce v případě, kdy je k tomu donucen klimatickými podmínkami, vyšší mocí, obsazeností zajištěné cesty nebo trenérů. Za prudkého větru (od 13,9 m/s) či bouřky se zážitek nekoná. Vysoká teplota, chladno, déšť, zhoršená viditelnost či mlha nejsou důvody pro zrušení účasti – za takových podmínek se zážitek koná. Změní-li se nečekaně počasí v čase plánovaného zahájení (bouřka, silný déšť), vyčkáme, až nečas přejde, pak zážitek zahájíme. Stane-li se totéž po zahájení, zážitek přerušíme a budeme pokračovat, jakmile k tomu budou vhodné podmínky. V případě pochybností o meteorologické situaci si prosím raději u trenéra/koordinátora telefonicky ověřte, zda se zážitek bude konat. Za směrodatné se považuje počasí v místě pořádání zážitku hodinu před zahájením. Pořadatel nevrací finanční plnění takovým zákazníkům, kteří se nebyli ochotni domluvit na oboustranně vhodném termínu nebo odmítli službu odebrat v termínu náhradním.