Výprava na 5 ferrat na Ústecku


Charakter zážitku:
Celodenní výprava na pět zajištěných cest na Ústecku
Skupinový Via ferrata výlet
Vhodné pro dospělé a rodiny s dětmi od váhy 40 kg
Jen pro ty, kteří absolvovali ferrata kurz
Zážitek není kurzem – neobsahuje teorii k bezpečnému lezení
Průvodce není odpovědný za účastníky výpravy během lezení či přemisťování mezi ferratami
Každý účastník ručí sám za sebe
Minimální počet účastníků: 4


Zdoláme tyto ferraty:
Vrabinec ( 5 cest) obtížnost B až C, časová náročnost 3 hodiny
Kozí Vrch, časová náročnost 2 hodiny
Vinařská, časová náročnost 30 minut
Blansko, obtížnost B, časová náročnost 1 hodina
Mírkov (10 cest, 4 lanové mosty, provazový žebřík, zip-line, houpačka) obtížnost B až D, časová náročnost 3 hodiny

 

Doprava:
Mezi jednotlivými ferratami se přepravíme vlastními auty.
K průvodci se vejdou jen první 4 účastníci. Ostatní účastníci budou muset mít vlastní auta.


Zapůjčení výstroje:
Průvodce může zapůjčit výstroj max 10 účastníkům, cena 500 Kč/osoba
(helma, tlumič pádu, celotělový nebo hrudní úvazek v kombinaci se sedákem, karabina na odsedávání)
Cena zahrnuje šetrné vyprání výstroje, dezinfekci a vysušení.
Desátý a další účastník si s sebou přiveze výstroj kterou si opatří v jiné půjčovně.

 

Cena zahrnuje:

 • osobní účast průvodce po dobu výpravy
 • průvodce vám poradí s parkováním
 • společný pochod od parkoviště k nástupnímu místu na ferratu
 • skupinové lezení (každý na svou odpovědnost)
 • dopravu výstroje na místo konání (pokud si ji od nás zapůjčíte)
 • odborné navázání výstroje – průvodce vám pomůže s oblékáním výstroje
 • průvodce vám výstroj před lezením zkontroluje, nehledě na to, zda jste si výstroj zapůjčili od nás, nebo máte svou vlastní
 • zpětná vazba od průvodce k vašemu stylu lezení – budete upozorněni na případné chyby

 

Sraz:
Na silnici u informační tabule k hradu Vrabinec při červené turistické stezce.
(v místě jsou jen 4 parkovací místa, ostatní mohou parkovat dole u Labe)
GPS: 50.7074219N, 14.2084906E
Více info v katalogu zajištěných cest: ferrataclimbing.eu/viaferrata/vrabinec-techlovice-jizda-zbrojnosu/

 

Ukončení:
Naše putování po ferratách na Ústecku zakončíme v Mírkově.
Ferrata Poustevna nabízí zábavu pro děti i dospělé minimálně na 3 hodiny.
Odtud každý odjede dle libosti.

 

Termín konání:
Nejste-li skupina 4 a více osob, je třeba vybírat z již naplánovaných termínů.
Skupina 4 osob může požádat o extra termín. Bude-li to možné, rádi zážitek dodáme ve Vámi navrženém termínu. Datum privátního termínu musí být v souladu s možnostmi průvodce, zajištěnou cestou a platností poukazu.

 

Rezervace a uplatnění poukazu:

 1. Zážitek prodáváme formou dárkových poukazů s platností 9 měsíců
 2. Zážitek objednejte na webu, na mail vám přijde faktura
 3. Zážitek uhraďte předem
 4. Po uhrazení vám zašleme poukaz, poukaz bude obsahovat kontakt na průvodce
 5. Poukaz buď darujte, nebo využijte osobně
 6. Poukaz uplatněte na webové stránce sportcourses.cz/uplatnit-voucher/
 7. Termín konání vyberte na webu nebo kontaktujte průvodce a termín domluvte s ním
 8. Prodloužení platnosti poukazu o 60 dní za poplatek 600 Kč
 9. Dotazy k poukazům na tel.: 777 640 202 |  sport@sportcourses.cz 

 

Nezbytné vybavení:

 • horolezecký sedák a přilba, tlumič pádu, karabina na odsedávání
 • pevná turistická nebo ferrata obuv, ferrata rukavice, batoh, dostatek tekutin a svačina

 

Dobrovolné příplatky:

 • konání pátek až neděle nebo svátky: 400 Kč
 • zakoupení odolných kožených ferrata rukavic, krátkoprsté: 590 Kč
 • barevné osvědčení o absolvování zážitku včetně jména, velikost A4, zaslání PDF na mail: 300 Kč
 • foto dokumentace zážitku, download z odkazu: 300 Kč

 

Cena nezahrnuje:

 • dopravu mezi jednotlivými ferratami
 • zapůjčení výstroje a rukavic
 • teorii k bezpečnému lezení (toto vyučujeme na našich kurzech)
 • kurz vázání uzlů

 

Omezení odpovědnosti:
S nezletilými musí lézt zákonný zástupce který za jejich počínání plně odpovídá.
Průvodce není odpovědný za výstroj, kterou si s sebou přinesli účastníci a za jejich jednání na ferratě i mimo ní.
Pořadatel si vyhrazuje právo:

 • vyjmout z programu takové ferraty, na kterých bude omezen provoz nebo budou uzavřeny
 • změnit trasu a program
 • výpravu předčasně ukončit v případě nevhodného počasí nebo bouřky
 • změnit termín konání, musí účastníkům dát vědět nejméně 7 dní předem
 • zrušit termín výpravy z důvodu nenaplnění minimální účasti

Účastník nemá nárok na jakoukoli kompenzaci v případech, kdy byl změněn program, trasa nebo zkrácena délka výpravy za účelem zajištění bezpečnosti účastníků.


Něco vám do dobrodružství na ferratách vlezlo? Nevadí, rezervovaný termín lze u průvodce zrušit. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 14 dní před zahájením, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě poukaz/cena zážitku bez nároku na náhradu propadá. Za zrušení se považuje i změna v čase konání téhož dne o více jak 60 minut. Dostaví-li se skupina na místo srazu později, má průvodce právo zkrátit délku zážitku o míru jejich zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se nečeká. Průvodce si vyhrazuje právo nezačlenit do aktivity ty účastníky, kteří nemají vhodné nebo dostatečné vybavení. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit čas zahájení, nejpozději však 7 dní předem. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonicky. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nenaplnění minimální účasti, uzavírek/obsazenosti zajištěných cest, nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Je-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu. Obě strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího termínů. Zákazník má právo službu odebrat v termínech, které pořadatel zveřejňuje na webu. Náhradní termín by měl být v souladu s platností poukazu, není-li, musí zákazník požádat vystavovatele poukazu o jeho prodloužení. Nehodí-li se zákazníkovi navržený termín, má právo jej odmítnout. Pro případ, že by se nepodařilo domluvit vyhovující termín v daném kalendářním roce, souhlasí zákazník s odebráním služby v roce budoucím. Pořadatel má právo službu dodat v příštím kalendářním roce v případě, kdy je k tomu donucen klimatickými podmínkami, vyšší mocí, omezením na ferratách nebo zaneprázdněností průvodců. Za prudkého větru (od 13,9 m/s) či bouřky se zážitek nekoná. Vysoká teplota, chladno, déšť, zhoršená viditelnost či mlha nejsou důvody pro zrušení účasti - za takových podmínek se zážitek koná. Změní-li se nečekaně počasí v čase plánovaného zahájení (bouřka, silný déšť), vyčkáme, až nečas přejde, pak zážitek zahájíme. Stane-li se totéž po zahájení, zážitek přerušíme a budeme pokračovat, jakmile k tomu budou vhodné podmínky. V případě pochybností o meteorologické situaci si prosím raději u průvodce telefonicky ověřte, zda se zážitek bude konat. Za směrodatné se považuje počasí v místě pořádání zážitku hodinu před zahájením, nikoliv u účastníků doma, před jejich vypravením na místo. Pořadatel nevrací peníze takovým zákazníkům, kterým byl navrhnut náhradní termín nebo v případě, kdy zákazník odmítl službu odebrat v budoucím roce.


×

Výhody členství

Zážitky je nejlepší objednávat ze zabezpečené zákaznické sekce. Přihlásit se můžete tlačítkem níže. Nabízíme členství. Členové využívají mnoho výhod, mohou hradit kreditem a je jim zobrazována historie objednaných zážitků. Registrujte se k členství a vytvořte si zákaznický účet. Máte-li zájem o jednorázový nákup, pak pokračujte bez přihlášení.

Přihlásit Registrovat Pokračovat
×

Výhody členství

Zážitky je nejlepší objednávat ze zabezpečené zákaznické sekce. Přihlásit se můžete tlačítkem níže. Nabízíme členství. Členové využívají mnoho výhod, mohou hradit kreditem a je jim zobrazována historie objednaných zážitků. Registrujte se k členství a vytvořte si zákaznický účet. Máte-li zájem o jednorázový nákup, pak pokračujte bez přihlášení.

Přihlásit Registrovat Pokračovat