Kurz skalní lezení: zážitek pro jednotlivce i skupiny


 

Kurz skalního lezení v Českém Švýcarsku, Labských pískovcích, Českém středohoří, Krušných horách nebo Českém ráji pod vedením těch nejzkušenějších instruktorů v ČR.

 

Charakter kurzu:

 • jednodenní kurz pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny přátel
 • vhodné pro ženy, muže a děti od 8 let (nebo po domluvě)
 • fyzická náročnost: vyšší
 • termíny vyhlašujeme od 15. března do 30. října
 • jde-li o skupinový kurz, preferujeme právě 5 účastníků
  jste-li skupina větší, po domluvě zajistíme více instruktorů
 • minimální počet účastníků na jednoho instruktora: 2 , maximální: 5
 • podmínkou je dobrý zdravotní stav
 • délka trvání 4 až 5 h (dle počtu účastníků)
 • instruktor: David Kovařík a jeho tým

 

Cena obsahuje:

 • účast jedné osoby
 • lezeckou výstroj


Lokalita:
Labské pískovce – Tisá, Ostrov, Sněžník, Rájec, po domluvě Suché skály, Bořeň a jiné ne-pískovcové lokality.
Zákazník si může zvolit lokalitu. Bude-li to možné, rádi vašim preferencím vyhovíme.
Lokalita může být přizpůsobena bydlišti většiny účastníků.
Místo srazu bude stanoveno po vzájemné dohodě, účastníkům bude včas zaslán plánek a pokyny.

 

Obsah kurzu:

 • po naplánované schůzce na určitém místě odchod ke skalám
 • po zahřátí a rozcvičení si vyzkoušíme pohyb ve speciálních botách na lezení a dozvíte se o základních bezpečnostních zásadách a chování ve skalách
 • potom si oblékneme výstroj a výzbroj a naučíme se s ní pracovat (veškeré vybavení je v ceně kurzu, je pouze omezené množství bot na lezení)
 • naučíte se navazovat se, lézt, jistit a slaňovat
 • vystoupíte na několik vrcholů, užijete si parádních výhledů a slaníte
 • dostatek prostoru pro odpočinek a svačinu
 • instruktor přizpůsobí náplň kurzu vašim zkušenostem a fyzickým schopnostem
 • účastník si může určit, jakým aktivitám se chce věnovat

 

Termíny:
Čím dříve nás kontaktujete, tím lépe pro vás.
Kurzovné se hradí ihned, nečeká se na stanovení termínu konání.
Vzhledem k velkému zájmu agentura komunikuje a termíny konání navrhuje přednostně těm zájemcům, kteří již uhradili kurzovné.

 1. a) jednotlivci a páry:
 • jednotlivé zájemce o tento kurz vkládáme do pořadníku
 • jednotlivci čekají na náš návrh termínu (jsou přidávány k nekompletním skupinám)
 • vyhovuje-li námi navržený termín, jednotlivec termín potvrdí a my mu na kurzu rezervujeme místo
 • jednou rezervované místo nesmí zájemce zrušit méně než 14 dní před termínem konání
 • námi navržený termín smíte odmítnout, v takovém případě vám budeme navrhovat termíny do té doby, dokud jeden akceptujete, pokud se nepodaří domluvit vyhovující termín v dané sezóně, budou vám navrženy termíny v příštím roce
 1. b) skupiny:
 • čtyřčlenné a početnější skupiny si mohou určit termín konání
 • bude-li v našich silách, rádi kurz uskutečníme právě ve vámi preferovaném termínu
 • na jednoho instruktora bude 5 kurzistů, agentura si vyhrazuje právo doplnit počet do pěti jiným účastníkem


Příplatky:

 • barevné osvědčení o absolvování kurzu včetně jména, velikost A4, možnost zarámování, download z odkazu: 300 Kč
 • foto dokumentace zážitku, download z odkazu: 300 Kč
 • video záznam ze zážitku, upravený, sestříhaný, download z odkazu: 800 Kč

 

Co na sebe:

 • volné pohodlné oblečení
 • lezečky (máte-li svoje)
 • sedák nebo jinou svou výstroj (jen pokud máte svoji)
 • pláštěnku
 • nutno si sestříhat nehty na krátko

 

Rezervace:
Rezervace místa na kurzu je platná po uhrazení kurzovného. Účast rezervujte a kurzovné hraďte co nejdříve, nejpozději 14 dní předem.
Cena se udává za jednotlivce včetně DPH.

 

Vouchery:
Darovali vám poukaz? Kontaktujte co nejdříve koordinátora sportovní agentury (nejlépe emailem) a sdělte:

 • kód poukazu
 • mobilní číslo
 • jméno a příjmení
 • preferovaný den konání

Dohodne-li se pořadatel se zákazníkem na změně termínu konání, pořadatel nemá povinnost nahlašovat nový termín prodejcům voucherů.

 

 


Něco vám do kurzu lezení vlezlo? Nevadí. Rezervovaný termín je možné zrušit na: sport@sportcourses.cz  | +420 777 640 202. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 14 dnů před zahájením, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě kurzovné bez nároku na náhradu propadá. Dostaví-li se skupina na místo srazu později, instruktor má právo zkrátit délku kurzu o míru jejich zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se čeká maximálně 5 minut. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonicky. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nenaplnění minimální účasti, nevhodného počasí, nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Je-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu, jež bude zákazníkovi sdělen ze strany pořadatele. Pořadatel je povinný náhradní termín sdělit zákazníkovi co nejdříve, nejdéle však do 90 dní od zrušení termínu předchozího. Náhradní termín bude stanoven tak, aby byl v prvé řadě v souladu s platností poukazu. Pokud se navržený termín nebude zákazníkovi hodit, může termín odmítnout. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího náhradního termínů. Pro případ, že by se nepodařilo najít vhodný termín v daném kalendářním roce si strany ujednaly odebrání služeb v roce budoucím. Pořadatel má právo službu dodat v příští sezóně nebo příštím kalendářním roce v případě, kdy je k tomu donucen klimatickými podmínkami, vyšší mocí, obsazeností personálu. Za vydatného deště, velmi silného větru nebo mlhy se kurz nemusí konat. Vysoká teplota, chladno, zhoršená viditelnost, oblačno či zamračeno nejsou důvody pro zrušení účasti – za takových podmínek se kurz koná. V případě pochybností o meteorologické situaci si prosím raději u instruktora/koordinátora telefonicky ověřte, zda se kurz bude konat. Za směrodatné se považuje počasí v místě pořádání den až hodinu před zahájením, nikoliv u účastníků doma, před jejich vypravením na místo konání. Pořadatel nevrací finanční plnění takovým zákazníkům, kterým byl navrhnut náhradní termín nebo v případě, kdy zákazník odmítl službu odebrat v budoucí sezóně či v příštím kalendářním roce. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo a čas zahájení, informovat musí zákazníka nejpozději 24 hodin předem.


×

Výhody členství

Zážitky je nejlepší objednávat ze zabezpečené zákaznické sekce. Přihlásit se můžete tlačítkem níže. Nabízíme členství. Členové využívají mnoho výhod, mohou hradit kreditem a je jim zobrazována historie objednaných zážitků. Registrujte se k členství a vytvořte si zákaznický účet. Máte-li zájem o jednorázový nákup, pak pokračujte bez přihlášení.

Přihlásit Registrovat Pokračovat
×

Výhody členství

Zážitky je nejlepší objednávat ze zabezpečené zákaznické sekce. Přihlásit se můžete tlačítkem níže. Nabízíme členství. Členové využívají mnoho výhod, mohou hradit kreditem a je jim zobrazována historie objednaných zážitků. Registrujte se k členství a vytvořte si zákaznický účet. Máte-li zájem o jednorázový nákup, pak pokračujte bez přihlášení.

Přihlásit Registrovat Pokračovat