Kurz lezení přírodních ledů: Krkonoše

 

Kurz ledolezení ve volném přírodním terénu v Krkonoších nebo Jizerských Horách pod vedením zkušených instruktorů.

 

Charakter kurzu:

 • jednodenní kurz pro dva až šest osob
 • vhodné pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny přátel,
  ženy, muže a děti od 10 let
 • fyzická náročnost: vyšší
 • pravděpodobné termíny: od 15. prosince do 15. března
 • jde-li o skupinový kurz, preferujeme právě 4 až 6 účastníků,
  jste-li skupina větší, po domluvě zajistíme více instruktorů
 • minimální počet účastníků na jednoho instruktora: 2 , maximální: 6
 • podmínkou je dobrý zdravotní stav, zkušenosti s lezením a práce s lanem
 • délka trvání zážitku: až 10 h
 • samotná délka lezení ledů: až 5 h
 • lezecká výstroj v ceně
 • instruktor: Josef Doubek a kolektiv


Lokalita:
Krkonoše: sraz v 6:00 nebo 7:00 u spodní stanice lanové dráhy Medvědín, Bedřichov č.p. 88,  543 51  Špindlerův Mlýn (GPS: 50.7338933, 15.6066025).
Jizerky: sraz v 6:00 nebo 7:00 u čerpací stanice KM Prona, Vratislavická 1012, 460 06  Liberec 6 -Rochlice (GPS: 50.7478714, 15.0697803).
Lokalita může být přizpůsobena dostupností pro většinu účastníků.
Učastníkům budou včas zaslány pokyny.


Obsah kurzu:

 • sraz na předem smluveném místě
 • převzetí výstroje
 • transport na lyžích nebo sněžnicích k místu lezení (každý si nese svou výstroj na lezení)
 • po zahřátí a rozcvičení se dozvíte se o bezpečnostních zásadách na ledu
 • naučíme se používat výstroj, navazovat se, lézt, jistit a slaňovat
 • dostatek prostoru pro odpočinek a svačinu
 • instruktor přizpůsobí náplň kurzu vašim zkušenostem a fyzickým schopnostem
 • účastník si může určit, na co se má instruktor zaměřit

 

Jak vše probíhá / jednotlivé kroky:

 1. Zakoupení zážitku na webu a uhrazení
 2. Instruktor vám zavolá a proberete vybavení a způsob dopravy z parkoviště k místu lezení (vzdálenost cca 3 km, nutno použít běžky, skialpy nebo sněžnice)
 3. Budete zařazeni na seznam zájemců, jakmile budeme znát vhodný termín, budeme vás kontaktovat.
  Pozor, přírodní ledy a vhodné podmínky mohou nastat jen na několik málo týdnů, proto je třeba, abyste byli připraveni a akceptovali námi navržené termíny.
 4. Nebude-li se vám navržený termín hodit, smíte jej odmítnout. Pořadatel si vyhrazuje právo vám nabídnout jen takové termíny, které budou v souladu s časovými možnostmi instruktorů nebo podmínkami pro lezení. Může se stát, že termín bude jen jeden do roka. Nebudou-li se vám hodit navržené termíny dané sezóny, služba vám může být dodána až v sezóně budoucí.

 

Cena zahrnuje:

 • zapůjčení maček, cepínů, lana, slaňovacích pomůcek, jistícího materiálu
 • instruktor a průvodce
 • odborný dozor, průvodce v horském terénu po vyznačených stezkách
 • doprava příplatkové výstroje na místo srazu

 

Cena nezahrnuje / příplatky: 

 • zapůjčení bot nebo skeletových bot s vložkou
 • zapůjčení skialpů, běžek nebo sněžnic
 • rizikové sportovní pojištění
 • dopravu na místo srazu, lanovku 
 • barevné osvědčení o absolvování kurzu včetně jména, velikost A4, možnost zarámování, formát PDF, download z odkazu: 300 Kč
 • foto dokumentace zážitku, download z odkazu: 300 Kč
 • video záznam ze zážitku, upravený, sestříhaný, download z odkazu: 800 Kč

 

Termíny:
Čím dříve nás kontaktujete, tím lépe pro vás.
Kurzovné se hradí ihned, nečeká se na stanovení termínu konání. Kurzovné hraďte nejpozději 14 dní předem. Cena se udává za jednotlivce včetně DPH.
Vzhledem k velkému zájmu agentura komunikuje a termíny konání navrhuje přednostně těm zájemcům, kteří již uhradili kurzovné.
Skupiny:

 • čtyřčlenné a početnější skupiny si mohou určit privátní termín konání
 • bude-li v našich silách, rádi kurz dodáme právě ve vámi preferovaném termínu
 • na jednoho instruktora bude maximálně 6 kurzistů, agentura si vyhrazuje právo doplnit počet kurzistů do šesti jiným účastníkem

 

Vouchery:
Darovali vám poukaz? Kontaktujte co nejdříve koordinátora sportovní agentury (nejlépe mailem) a sdělte:

 • kód poukazu
 • mobilní číslo
 • jméno a příjmení
 • preferovaný den konání

Dohodne-li se pořadatel se zákazníkem na změně termínu konání, pořadatel nemá povinnost nahlašovat nový termín prodejcům voucherů.


Co na sebe:

 • termo spodky a triko s dlouhým rukávem, šálu, rukavice
 • šátek nebo slabou čepici pod helmu
 • náhradní rukavice
 • kvalitní nepromokavé kalhoty
 • přilbu (máte-li svou)
 • sedák nebo jinou svou výstroj (jen pokud máte svoji)


Storno podmínky:
Něco vám do kurzu ledolezení vlezlo? Nevadí. Rezervovaný termín je možné zrušit na: sport@sportcourses.cz  | +420 777 640 202.
Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 14 dnů před zahájením, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě kurzovné bez nároku na náhradu propadá. Dostaví-li se skupina na místo srazu později, instruktor má právo zkrátit délku kurzu o míru jejich zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se na místě srazu čeká maximálně 5 minut.
O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonicky.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nenaplnění minimální účasti, nevhodného počasí, nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Je-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu. Nebude-li vhodné počasí či nebude-li mít instruktor volno, smí být náhradní termín stanoven v sezóně budoucí. Pořadatel je povinný náhradní termín sdělit zákazníkovi co nejdříve, nejdéle však do 14 měsíců od zrušení termínu předchozího. Náhradní termín bude stanoven tak, aby byl v prvé řadě v souladu s platností poukazu. Pokud se navržený termín nebude zákazníkovi hodit, může termín odmítnout.
Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího náhradního termínů. Pro případ, že by se nepodařilo najít vhodný termín v daném kalendářním roce si strany ujednaly odebrání služeb v roce budoucím nebo následujícím po budoucím.
Za velmi silného větru nebo mlhy se kurz nemusí konat. Mrazy, zhoršená viditelnost, oblačno či zamračeno nejsou důvody pro zrušení účasti – za takových podmínek se kurz koná. V případě pochybností o meteorologické situaci si prosím raději u instruktora/koordinátora telefonicky ověřte, zda se kurz bude konat. Za směrodatné se považuje počasí v místě pořádání hodinu před zahájením, nikoliv u účastníků doma, před jejich vypravením na místo srazu. Pořadatel nevrací finanční plnění takovým zákazníkům, kterým byl navrhnut náhradní termín nebo v případě, kdy zákazník odmítl službu odebrat v budoucí sezóně či v jiném kalendářním roce. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo a čas zahájení, informovat musí zákazníka nejpozději 24 hodin předem.