Via ferrata workshop – řešení krizových situací

Kurz určen pro všechny, kteří lezou ferraty a chtějí být připraveni na případné krizové situace.
Na tomto pokročilém workshopu si budeme povídat o tom, jak eliminovat rizika a řešit různé krizové situace.
Cílem kurzu není lézt, ale poukázat na případná rizika a prakticky nacvičit, jak lze tyto krizové situace řešit.
Vhodné pro ženy a muže od 15 let věku.
Kurz určen pro ferrata lezce.

 

Cena zahrnuje:

 • teorie, praxe a nácvik
 • zapůjčení lana, kladek, blokantů, prusíků, smyček, karabin, žímarů atp…
 • jeden instruktor se bude věnovat max šesti osobám

 

Náplní kurzu je:

 • jakou výstroj je vhodné s sebou nosit pro případnou záchranu
 • naučíme vás improvizovat a využít tu výstroj, kterou máte u sebe
 • naučíme vázat základní uzle
 • jak přitáhnout lezce po pádu zpět na skálu k ferratě
 • slanění k zraněnému lezci pomocí “vánočky”
 • slanění pomocí kyblíku a prusíku
 • naučíme sestrojit hlavní a vedlejší kladkostroj, 1:3
 • přechod přes hrany
 • odříznutí
 • metoda HOI
 • nouzové úvazky
 • založení fixního bodu, zajištění bodu pro spouštění zraněného
 • stoupání po laně pomocí prusíku, kladky s blokantem, žímaru…
 • howlování
 • spouštění zraněného přes kyblík, karabinu
 • jak zajistit a ošetřit zraněného po pádu na ferratě
 • jak se zachovat za bouřky
 • jak vytvořit improvizovaná nosítka

 

V ceně kurzu není zahrnuto: 

 • sedák pro účastníky kurzu
 • hrudní úvazek a popruh na provázání se sedákem
 • přilba
 • tlumič pádu s dvěma dlaňovými karabinami

Zapůjčení kompletní výbavy za příplatek 250 Kč/osoba (helma, tlumič pádu, sedák, hrudní úvazek, popruh na provázání sedáku a hrudního úvazku, smyce s karabinou pro odsednutí).


Ostatní info:

 • minimální počet účastníků 3; maximální počet účastníků 6
 • na ferratu lze jít pouze ve vhodné obuvi (ferrata obuv, pohorky)

 

Lokalita, sraz a ferrata:
Liberec
Horolezecká aréna, Mlýnská ulice (bývalý kamenolom), Liberec
GPS: 50.7638814N, 15.0618006E

Slaný (alternativní lokalita)
Slánská hora. Severní strana Slánské hory.
Parkujte v Bienerově ulici, 274 01 Slaný; GPS: 50.2298583N, 14.0982128E

Srbská Kamenice  (alternativní lokalita)
Sraz na severním konci obce, ferrata je přímo u silnice č. 25854 ze Srbské Kamenice do Jetřichovic.
GPS: 50.8327078N, 14.3589900E.


Rezervace:
Tento kurz proběhne vždy když se naplní pořadník.
Jakmile budeme mít 6 účastníků, obrátíme se na zájemce a stanovíme s nimi takový termín, který se bude hodit jak jim, tak instruktorovi.

Účast rezervujte a zážitek hraďte min. 30 dní předem. Termín si můžete sami zvolit, jste-li skupina min. 5 osob. V opačném případě je nutné počkat na vyhlášení termínu nebo si vybrat jeden z již naplánovaných termínů.
Privátní termín musí být v souladu s možnostmi instruktora, zajištěné cesty (sportoviště) a platností poukazu.
Účast smí rezervovat jednotlivec, pár, dvojice nebo skupina přátel. Za rezervaci účasti se rozumí uhrazení kurzovného.
Koordinátor: Samuel Veselý +420 777 640 202

 

Storno podmínky:
Něco vám do procvičování záchrany vlezlo? Nevadí. Rezervovaný termín je možné zrušit na: sport@sportcourses.cz  | +420 777 640 202. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 21 dnů před zahájením, můžete si zvolit termín náhradní. V opačném případě poukaz/kurzovné bez nároku na náhradu propadá. Za silného větru (od 10 m/s), bouřky či vydatného deště se zážitek konat nebude. Vysoká teplota, chladno, vlhko, zhoršená viditelnost či mlha nejsou důvody pro zrušení účasti, za těchto podmínek se zážitek koná. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit čas zahájení nebo místo konání.
Změní-li se nečekaně počasí v čase plánovaného zahájení (bouřka, silný déšť), vyčkáme až nečas přejde, pak zážitek zahájíme. Stane-li se totéž po zahájení, zážitek přerušíme a budeme pokračovat, jakmile k tomu budou vhodné podmínky. V případě pochybností o meteorologické situaci si prosím raději u instruktora telefonicky ověřte, zda se zážitek koná.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín zážitku z důvodu nenaplnění minimální účasti, nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Pokud je termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo čerpat službu v náhradním termínu, který by měl přednostně být v souladu s platností poukazu. Pořadatel se zavazuje sdělit zákazníkovi možný náhradní termín v co nejkratší době od zrušení termínu původního.
Není-li ze strany pořadatele možné službu dodat v době platnosti poukazu nebo v aktuálním kalendářním roce, pak zákazník dostane možnost službu využít po platnosti poukazu nebo v roce příštím. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS nebo telefonicky. Pořadatel nevrací finanční plnění takovým zákazníkům, kterým byl navrhnut náhradní termín do 6 měsíců od zrušení termínu původního.